Eich ffydd

Mae campws Prifysgol Abertawe'n cynnig cyfleusterau gwych ar gyfer addoli. Bydd y tudalennau hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am ein:

Os nad yw eich ffydd wedi'i chynrychioli bydd staff y Gaplaniaeth yn hapus i helpu rhoi myfyrwyr mewn cyswllt â chynrychiolwyr credoau ac enwadau eraill.

Os ydych yn poeni y bydd eich defodau crefyddol yn gwrthdaro â darlithoedd, tiwtorialau neu arholiadau, mae'r nodiadau canllaw yn esbonio’r hyn sydd angen i chi ei wneud.

Defodau crefyddol a gwrthdrawiadau amserlen

Arholiadau

Lle bynnag y bo'n bosib, caiff arholiadau eu hamserlennu i osgoi dathliadau crefyddol, gwyliau neu seremonïau a adnabyddir ac amseroedd gweddi allweddol.

Os oes gwrthdaro gennych rhwng defod grefyddol ac amserlen arholiad, dylech roi gwybod i'r Swyddfa Arholiadau yn y Gofrestrfa Academaidd mewn ysgrifen cyn gynted â phosib a heb fod yn hwyrach na 31 Hydref ar gyfer arholiadau Semester Un a fydd yn cael eu cynnal ym mis Ionawr ac erbyn 28 Chwefror ar gyfer arholiadau Semester Dau a fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai/Mehefin.

Amserlenni

Ar gyfer darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gwaith labordy, mae gan bob Ysgol/Coleg neu Adran aelod o staff sy'n gyfrifol am amserlennu sy'n gweithio gyda'r Swyddfa Amserlennu Ganolog a leolir yn yr Adran Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Yn dilyn cyflwyniad ffurfiol o'r polisi, lle bo'n bosib, caiff darlithoedd ar gyfer modiwlau craidd ar lefel israddedig eu hamserlennu i osgoi cyfnodau gweddi allweddol, ac yn arbennig rhwng 1pm-2pm ar ddydd Gwener.

Os oes gwrthdaro gennych rhwng defod grefyddol ac amserlen ar gyfer darlithoedd, tiwtorialau, seminarau a gwaith labordy, dylech roi gwybod i'r Swyddfa Amserlennu Ganolog cyn gynted â phosib ac o fewn pythefnos ar ôl cyhoeddi'r amserlen dan sylw.

Os yw'r amserlen dan reolaeth y Swyddfa Amserlennu Ganolog byddant yn ceisio mynd i'r afael â'r mater. Os yw'r amserlen dan reolaeth yr Ysgol/Coleg neu'r Adran caiff y mater ei drosglwyddo iddyn nhw ei ddatrys.