Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Chostau

Mae nifer o fwrsariaethau a grantiau gwahanol ar gael i'ch cynnal yn ystod eich cyfnod tramor, i gynorthwyo gyda chostau teithio, ffioedd llety a threuliau beunyddiol cyffredinol. Bydd y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar eich cyrchfan a hyd eich cyfnod yno, felly gwiriwch fanylion pob opsiwn yn y rhestr isod yn ofalus.