Cwrdd-â'r-Tîm

Sesiynau Galw Heibio a Digwyddiadau

Mae'r Tîm Ewch yn Fyd-eang yn cynnal rhaglen o sesiynau galw heibio ar y ddau gampws, sy'n rhoi cyfle i chi gwrdd â'r tîm, cyflwyno neu gasglu gwaith papur, derbyn cymorth gyda'ch cais neu gael trafodaeth fwy cyffredinol am eich opsiynau. Does dim angen apwyntiad, dim ond dod i'r sesiwn galw heibio berthnasol.

http://www.swansea.ac.uk/international/opportunities/meettheteam/

Y Tîm Ewch yn Fyd-eang

Mae'r Tîm Ewch yn Fyd-eang (y Tîm Astudio Dramor gynt) yn gweithio yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol. Rydym yn gyfrifol am yr holl fyfyrwyr sydd naill ai'n mynd dramor neu sy'n dod i Abertawe i astudio. Mae'r tîm yn gallu'ch cynorthwyo gyda cheisiadau, ymholiadau diwylliannol, gwaith papur a materion ariannol.

Katie Stevens

Katie Stevens

Cydlynydd Ewch yn Fyd-eang -
Myfyrwyr sy'n Mynd Dramor

 

Mae Katie yn gweithio gyda myfyrwyr sy'n mynd dramor ar raglen astudio, gwaith neu raglen fer. Katie yw'r prif gyswllt ar gyfer y Celfyddydau a'r Dyniaethau, yr Ysgol Reolaeth  a'r Ysgol Feddygaeth.

Lucy Williams

Lucy V. Williams

Swyddog Ewch yn Fyd-eang -
Myfyrwyr sy'n Mynd Dramor

Mae Lucy yn gweithio gyda myfyrwyr sy'n mynd dramor ar raglen astudio, gwaith neu raglen fer. Lucy yw'r prif gyswllt ar gyfer Coleg y Gyfraith, y Coleg Peirianneg, y Coleg Gwyddoniaeth, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Corinne Rees

Corinne Rees

Cynorthwyydd Ewch yn Fyd-eang

Mae Corinne yn cynorthwyo gyda myfyrwyr sy'n mynd dramor a rhai sy'n dod i Abertawe i astudio ac mae hi ar gael i ateb amrywiaeth o ymholiadau.