Cwrdd-â'r-Tîm

Y Tîm Ewch yn Fyd-eang

Mae'r Tîm Ewch yn Fyd-eang (y Tîm Astudio Dramor gynt) yn gweithio yn y Swyddfa Datblygu Rhyngwladol. Rydym yn gyfrifol am yr holl fyfyrwyr sydd naill ai'n mynd dramor neu sy'n dod i Abertawe i astudio. Mae'r tîm yn gallu'ch cynorthwyo gyda cheisiadau, ymholiadau diwylliannol, gwaith papur a materion ariannol.

Sesiynau Galw Heibio a Digwyddiadau

Mae'r Tîm Ewch yn Fyd-eang yn cynnal rhaglen o sesiynau galw heibio ar y ddau gampws, sy'n rhoi cyfle i chi gwrdd â'r tîm, cyflwyno neu gasglu gwaith papur, derbyn cymorth gyda'ch cais neu gael trafodaeth fwy cyffredinol am eich opsiynau. Does dim angen apwyntiad, dim ond dod i'r sesiwn galw heibio berthnasol.

http://www.swansea.ac.uk/international/opportunities/meettheteam/