Croeso

Rhwydwaith yw ENRICH Cymru sy’n cael ei gyd-gynnal gan y Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru yma ym Mhrifysgol Abertawe.  

Bwriad ENRICH Cymru yw gwella bywydau trigolion a staff Cartrefi Gofal ledled Cymru trwy ddatblygu a hwyluso rhwydwaith o Gartrefi Gofal 'parod ymchwil'. Bydd y rhwydwaith yn hyrwyddo cyfnewid syniadau a gwybodaeth ymchwil, a meithrin cyd-greu ymchwil sy'n berthnasol i'r materion cyfredol yn y sector Cartrefi Gofal. Gwahoddir Cartrefi Gofal ac Ymchwilwyr ledled Cymru i ymuno â'r rhwydwaith i ddarparu mwy o gyfleoedd i brosiectau ymchwil newydd ac arloesol gael eu cynnal.

Mae ENRICH Cymru yn tybio mai rheolwyr a staff cartrefi gofal yw’r arbenigwyr o ran ymchwil. Yn aml, bydd staff yn pennu meysydd i’w gwella, yn rhoi cynnig ar ffyrdd gwahanol o weithio ac yn newid eu harferion gweithio. Y pethau hyn yw hanfodion gwaith ymchwil. Felly, o gynnwys staff cartrefi gofal yn y gwaith o lunio cwestiynau, penderfynu sut i gasglu gwybodaeth a dewis yr wybodaeth bwysig i’w dosbarthu ar ddiwedd astudiaeth, bydd yn sicrhau bod yr ymchwil yn fwy effeithiol.

Mae’n bwysig nodi bod modd i unrhyw gartref gofal â diddordeb yn y rhwydwaith ymuno ag ef, p’un a yw am gael gwybod am y datblygiadau ymchwil diweddaraf neu gynorthwyo i roi’r ymchwil ar waith yn y cartref ei hun. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r adran Staff Cartrefi Gofal isod.

I gael mwy o wybodaeth am y rhwydwaith ac i drafod ymuno ag ENRICH Cymru, cysylltwch â: stephanie.watts@abertawe.ac.uk

Rhif ffôn: 01792 602034

Isod mae rhestr o gartrefi gofal sy’n cymryd rhan yn y Rhwydwaith:

De Cymru:

Canolfan Gofal Swn y Mor, Scarlet Ave, Aberavon, SA12 7AH

Cartref Gofal Greenhill Manor, Pentrebach, Merthyr Tydfil, CF48 4BE

Cartref Gofal Hengoed Court, Cefn Hengoed Rd, Winch Wen, Abertawe, SA1 7LQ

Cartref Gofal Hengoed Park, Cefn Hengoed Rd, Winch Wen, Abertawe, SA1 7LQ

Cartref Gofal Ty Hafod, Llantrissant Road, Llandaff, Caerdydd, CF5 6JR

Gogledd Cymru:

Cartref Nyrsio Westhaven, Bae Colwyn, LL28 4DW

Haulfryn Care Ltd, Pistyll Hill, Cymau, LL11 5ER

ENRICH Cymru

ENRICH Cymru

@ENRICHCymru

Logos