Tiwtor a dysgwyr yn ennill gwobrau

Tiwtor a dysgwyr yn ennill gwobrau

Llongyfarchiadau mawr iawn i Caryl Clement am ennill “Tiwtor y flwyddyn” a Kathy Isaac am ennill “Dysgwr y flwyddyn” yng nghategori Cymraeg i Oedolion yn noson wobrwyo tiwtoriaid a dysgwyr Sir Gâr yn llyfrgell Llanelli yn ddiweddar. Llongyfarchiadau hefyd i ddysgwyr Siawns am Sgwrs ysgol y Strade am ennill y wobr grŵp “dysgwyr y flwyddyn”.

Mae Caryl Clement yn gweithio fel swyddog datblygu tiwtoriaid i’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru.  Wrth gyflwyno’r wobr i Caryl soniwyd am y nifer helaeth o ddysgwyr a oedd yn ei chanmol am ei chefnogaeth drwy’r flwyddyn a’i pharodrwydd i fynd â’r dysgwyr ar deithiau yn ei hamser ei hun a chymaint mae’r dysgwyr yn mwynhau’r gweithgareddau hyn.

Roedd Kathy Isaac wrth ei bodd yn ennill ”dysgwr y flwyddyn”, ar hyn o bryd mae Kathy yn mynychu dosbarth siawns am sgwrs yn Llanelli. Dechreuodd Kathy ddysgu Cymraeg chwe blynedd yn ôl ac yn ystod yr amser yna mae ei llwyddiant wedi bod yn ysgubol. Llynedd cyrhaeddodd hi rownd derfynol dysgwr y flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych.  Mae hi nawr yn hollol gartrefol wrth gyfathrebu yn y Gymraeg ac mae hi’n manteisio ar bob cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth, yn yr eglwys, yn yr ysgol ac yn y gymuned.

Roedd dysgwyr dosbarth siawns am sgwrs ysgol y Strade hefyd wrth eu boddau yn ennill y wobr grŵp ‘dysgwyr y flwyddyn’. Caryl Clement sy’n eu dysgu. Dywedwyd eu bod yn ddysgwyr brwd sy’n cael llawer o fwynhad o’r gwersi. Mae un ohonynt wedi cael swydd mewn ysgol Gymraeg diolch i’r dosbarthiadau hyn sydd wedi codi ei hyder yn defnyddio’r iaith.

 

Kathy Isaac re-sizedKathy Isaac