Eisteddfod 2016

Eisteddfod y Dysgwyr De-orllewin Cymru 2016

O’ch chi ‘na? Wel os nad o’ch chi, colloch chi wledd. Roedd y noson yn un arbennig, talentau yn cael eu harddangos ymhob twll a chornel a phawb wrth eu boddau’n cymdeithasu.

Darllenwch fwy....

E-gylchgrawn Bechingalw

E-gylchgrawn!

E-gylchgrawn newydd i ddysgwyr gan ddysgwyr De-Orllewin Cymru. Darllenwch mwy...

Bechingalw_rhif2

E-gylchgrawn_rhif1

Tiwtor a dysgwyr yn ennill gwobrau

Tiwtor a dysgwyr yn ennill gwobrau

Llongyfarchiadau mawr iawn i Caryl Clement am ennill “Tiwtor y flwyddyn” a Kathy Isaac am ennill “Dysgwr y flwyddyn” yng nghategori Cymraeg i Oedolion yn noson wobrwyo tiwtoriaid a dysgwyr Sir Gâr yn llyfrgell Llanelli yn ddiweddar. Llongyfarchiadau hefyd i ddysgwyr Siawns am Sgwrs ysgol y Strade am ennill y wobr grŵp “dysgwyr y flwyddyn”. 

Darllenwch fwy ...