Digwyddiadau a Gweithgareddau a Dysgu Anffurfiol

I'ch dyddiadur 2018

Cyfle i ymarfer eich sgiliau iaith a chymdeithasu gyda siaradwyr Cymraeg eraill. Bydd rhestr lawn o glybiau a digwyddiadau wythnosol, pythefnosol a misol yn rhedeg ar draws y rhanbarth ar gael ym mis Medi.

Dysgu Anffurfiol

Dysgu Anffurfiol yw pan fydd dysgwyr yn cael cyfle i ddysgu rhagor o Gymraeg  tu fa’s i’r dosbarth ac mae dysgwyr sy’n defnyddio’u Cymraeg tu fas i’r dosbarth yn dysgu’r iaith llawer cynt.

Mae gweithgareddau /digwyddiadau  Dysgu Anffurfiol yn gyfle i ddysgwyr glywed a siarad yr iaith er mwyn gwella’r sgiliau a ddysgwyd yn y dosbarth. Byddwn yn cynnal digwyddiadau anffurfiol trwy gydol y flwyddyn ac fe gewch wybodaeth am yr rhain fan hyn. Gallwch hefyd gysylltu â’ch Fenter Iaith lleol am fanylion gweithgareddau yn eich ardal. Mae eu manylion cyswllt isod:

Os hoffech drafod cyfleoedd dysgu anffurfiol gyda ni, croeso i chi ein ffonio ni ar (01792) 60 20 70

E-gylchgrawn Bechingalw

E-gylchgrawn: Bechingalw!

E-gylchgrawn newydd i ddysgwyr gan ddysgwyr Ardal Bae Abertawe. Darllenwch mwy...

Bechingalw_rhif3

Bechingalw_rhif2

E-gylchgrawn_rhif1