Sut i gysylltu รข ni

null

Ar ôl dewis eich cwrs, cysylltwch â’r darparwr am fanylion pellach ac i gofrestru.  Neu, os ydych chi’n dal i chwilio am gyngor pellach cysylltwch â ni yn y Ganolfan

Canolfan Cymraeg i Oedolion De-Orllewin Cymru
Prifysgol Abertawe
Adeilad Talbot
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

(01792) 60 20 70
cymraegioedolion@abertawe.ac.uk

Mae'r swyddfa ar gau bob Dydd Iau