Uwch a Siawns am Sgwrs

Lefel/Teitl y Cwrs
Dinas/Tref/
Pentref
Canolfan
Dydd
Amser
Dechrau
Amser
Gorffen
Cyfarfod
Cyntaf
Côd y Cwrs
Pris y Cwrs
Uwch Combi
Abertawe
Prifysgol Abertawe, Campws Singleton
Mawr
18:00
21:00
27/09/16
DCU0116
£100/£55*
Uwch Dwys
Y Crwys
Canolfan Gymunedol Y Crwys
Gwen
09:15
13:15
30/09/16
DCU0216
£100/£55*
Uwch Dwys Bl. 1
Castell Nedd
Coleg Castell Nedd Port Talbot
Llun
19:00
21:00
26/09/16
DCU0316
£70/£40*
Uwch Dwys Bl. 1
Castell Nedd
YMCA, Pen y Dre
Merch
16:30
18:30
28/09/16
DCU0416
£70/£40*
Uwch Dwys Bl. 1
Castell Nedd
YMCA, Pen y Dre
Llun
13:00
15:00
26/09/16
DCU0516
£70/£40*
Uwch Dwys Bl. 1
West Cross
Ysgol Gymraeg Llwynderw
Iau
18:00
20:00
29/09/16
DCU0616
£70/£40*
Uwch Dwys Bl. 2
Pontardawe
Tŷ'r Gwrhyd (Llyfrgell Pontardawe)
Iau
09:30
11:30
29/09/16
DCU0716
£60/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Abertawe
Prifysgol Abertawe, Campws Singleton
Llun
18:00
21:00
26/09/16
DCU0816
£100/£55*
Uwch 2 Bl. 1
Abertawe
Tŷ Tawe, St Christina
Gwen
09:00
11:00
30/09/16
DCU0916
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Abertawe
Tŷ Tawe, St Christina
Llun
19:00
21:00
26/09/16
DCU1016
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Gorseinon
Institiwt Gorseinon
Llun
09:30
11:30
26/09/16
DCU1116
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Newton
Neuadd y Pentref, Newton
Mawr
09:30
11:30
27/09/16
DCU1216
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Pontardawe
Tŷ'r Gwrhyd
Llun
09:30
11:30
26/09/16
DCU1316
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Port Talbot
Canolfan Gymunedol Taibach, Duke St
Merch
09:30
11:30
28/09/16
DCU1416
£70/£40*
Uwch 2 Bl. 1
Y Mwmbwls
Neuadd Victoria
Iau
09:30
11:30
29/09/16
DCU1516
£70/£40*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwch 2 Bl. 2
Abertawe
Tŷ Tawe, St Christina
Gwen
09:00
11:00
30/09/16
DCU1616
£60/£30*
Uwch 2 Bl. 2
Castell Nedd
YMCA, Pen y Dre
Llun
13:00
15:00
26/09/16
DCU1716
£60/£30*
Siawns am Sgwrs 1
Abertawe
Tŷ Tawe, St. Christina
Gwen
11:00
13:00
30/09/16
DCSAS0116
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 1
Pontardawe
Tŷ'r Gwrhyd
Gwen
09:30
11:00
30/09/16
DCSAS0216
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 2
Abertawe
Tŷ Tawe, St Christina
Gwen
11:00
13:00
30/09/16
DCSAS0316
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 2
Castell Nedd
YMCA, Pen y Dre
Merch
13:00
15:00
28/09/16
DCSAS0416
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 3
Abertawe
Tŷ Tawe, St Christina
Mawr
19:00
21:00
27/09/16
DCSAS0516
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 3
Castell Nedd
Llyfrgell Castell Nedd
Mawr
09:30
11:30
27/09/16
DCSAS0616
 £60/£30*
Siawns am Sgwrs 3
Fforestfach
Neuadd Sant Illtyd, Ystrad Rd
Mawr
09:30
11:30
27/09/16
DCSAS0716
 £60/£30*
                                                                                                                                                 *Pris Consesiwn

Cymru Ddoe a Heddiw

 Dyma gwrs gyda chyfres o siaradwyr gwahanol ym mhob sesiwn sy’n rhoi cyfle i chi wrando a thrafod agweddau gwahanol ar y thema Cymru Ddoe a Heddiw. Byddwch yn clywed am hanes a diwylliant Cymru gan siaradwyr o gefndiroedd gwahanol yn cynnwys llenyddiaeth a ffotograffiaeth.

Cynhelir y cwrs yn awyrgylch hwyliog Tŷ Tawe a Thŷ’r Gwrhyd. Mae Academi Hywel Teifi yn darparu dosbarthiadau yn y gymuned sy’n addas i bobl o bob oed a chefndir addysgiadol. Bwriedir y cwrs hwn yn arbennig ar gyfer dysgwyr lefel uwch a graenus.

Naill ai

Tŷ Tawe ar y dyddiadau canlynol - 

  • 4/10/16
  • 18/10/16
  • 08/11/16
  • 22/11/16
  • 06/12/16  

 Neu

Tŷ’r Gwrhyd ar y dyddiadau canlynol –

  • 11/10/16
  • 1/11/16
  • 15/11/16
  • 29/11/16
  • 13/12/16

1 tan 3 o’r gloch

Pris £25 ar gyfer 5 sesiwn (£20 consesiwn) yn naill ai Tŷ Tawe neu Dŷ’r Gwrhyd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhian Haf – r.h.bevan@abertawe.ac.uk  01792 602643   

 

Cwblhewch y ffurflen gofrestru Ffurflen Gofrestru- Registration Form 2016/17 a'i dychwelyd gyda thaliad o'ch dewis i Ddysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.