Dosbarthiadau i ddechreuwyr

Mynediad PLUS: Cwrs dwys dros ben sy'n cyfuno Mynediad a Sylfaen. Mae'r grŵp yma'n cwrdd am 4 awr, x3 gwaith yr wythnos. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau'r cwrs gan gwmpasu 120 uned.

Mynediad Combi: Cyfuniad o 3 awr o astudio ar-lein er mwyn paratoi ar gyfer gwersi wythnosol 3 awr. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 unedau.

Mynediad Dwys: Dosbarthiadau 2 awr x2 waith yr wythnos. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau’r cwrs, ac mae'n cwmpasu 60 unedau.

Welsh in a Week: 4 cwrs un wythnos (3 yn ystod wythnosau hanner tymor ac un wythnos yn ystod y Pasg). Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau’r cwrs.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau arafach, llai dwys, dros 3 thymor deg wythnos.

Mynediad 1: Un, dosbarth 2 awr yr wythnos. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 uned (30 y flwyddyn).

Mynediad Ar-lein: Mae’r holl deunyddiau ar-lein ac rydych yn gallu astudio ar gyflymder eich hun (fodd bynnag, argymhellir 1 uned yr wythnos). Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 uned (30 y flwyddyn).

Lefel/Teitl        y Cwrs

Dinas/ Tref/ Pentref

CanolfanDyddAmser DechrauAmser GorffenWers CyntafCôd y CwrsPris y Cwrs
Mynediad 1 Gŵyr Pennard Parish Hall Maw 12.00 14.00 08/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Gŵyr Reynoldston  Merch 09.30 11.30 09/11//16  I'w gadarnhau  £70/£40*
Cwrs Blasu (10 wythnos) Port Talbot  Canolfan Addysg Gymunedol Taibach Llun 09.30 11.30 07/11/16  I'w gadarnhau £20
Cwrs Blasu i Fasnachwyr (5 wythnos) Pontardawe Tŷ'r Gwrhyd Llun 11.00 12.00 07/11/16  I'w gadarnhau £10
Mynediad 1 Castell Nedd YMCA Merch 09.45 11.45 09/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Port Talbot  Ysgol Bae Baglan Maw 19.00 21.00 08/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Gorseinon Canolfan Gorseinon Merch 10.00 12.00 09/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Pontarddulais Canolfan y Bont Maw 18.30 20.30 08/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Abertawe Tawe Iau 19.00 21.00 10/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Glandwr Stadiwm Liberty Merch 10.00 12.00 09/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 (10 wythnos) Townhill Canolfan Phoenix Llun 10.00 12.00 07/11/16 I'w gadarnhau £20/£10*
Cwrs Blasu i Fasnachwyr (5 wythnos) Pontardawe Tŷ’r Gwrhyd Llun 11.00 12.00 07/11/16 I'w gadarnhau £10/£5
Mynediad 1 Pennard Neuadd y Plwyf Maw 12.00 14.00 08/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Mynediad 1 Reynoldston Neuadd Bentref Merch 09.30 11.30 09/11/16 I'w gadarnhau £70/£40*
Gwele'r hefyd Welsh in a Week
*Pris Consesiwn