Dosbarthiadau i ddechreuwyr

Mynediad PLUS: Cwrs dwys dros ben sy'n cyfuno Mynediad a Sylfaen. Mae'r grŵp yma'n cwrdd am 4 awr, x3 gwaith yr wythnos. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau'r cwrs gan gwmpasu 120 uned.

Mynediad Combi: Cyfuniad o 3 awr o astudio ar-lein er mwyn paratoi ar gyfer gwersi wythnosol 3 awr. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 unedau.

Mynediad Dwys: Dosbarthiadau 2 awr x2 waith yr wythnos. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau’r cwrs, ac mae'n cwmpasu 60 unedau.

Welsh in a Week: 4 cwrs un wythnos (3 yn ystod wythnosau hanner tymor ac un wythnos yn ystod y Pasg). Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau’r cwrs.

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau arafach, llai dwys, dros 3 thymor deg wythnos.

Mynediad 1: Un, dosbarth 2 awr yr wythnos. Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 uned (30 y flwyddyn).

Mynediad Ar-lein: Mae’r holl deunyddiau ar-lein ac rydych yn gallu astudio ar gyflymder eich hun (fodd bynnag, argymhellir 1 uned yr wythnos). Mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cwrs yma, ac mae'n cwmpasu 60 uned (30 y flwyddyn)

Cyrsiau Mynediad 

Bydd cyrsiau i ddechreuwyr yn cychwyn eto ym mis Medi. Yn y cyfamser edrychwch a’r Cyrsiau Bloc ac Undydd, Welsh in a Week - cwrs nesaf 20/02/17 - 24/02/17, neu digwyddiadau a gweithgareddau Dysgu Anffurfiol

I gofrestri i dderbyn brocher Cyrsiau Mynediad cysylltwch â ni: dysgucymraeg@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 60 20 70

Eisiau dechrau’n syth? Beth am gofrestri ar gwrs Mynediad Arlein