Graenus

Lefel/Teitl y CwrsDinas/Tref/ PentrefCanolfanDyddAmser DechrauAmser GorffenCyfarfod CyntafCôd y CwrsPris y Cwrs
Graenus 1 Abertawe Tŷ Tawe, St Christina Merch 11:15 13:15 28/09/16 DCGR0116 £70/£40*
Graenus 1 Pontardawe Tŷ'r Gwrhyd Merch 18:00 20:00 28/09/16 DCGR0216 £70/£40*
                 
Graenus 2 Abertawe Tŷ Tawe, St Christina Merch 09:00 11:00 28/09/16 DCGR0316 £70/£40*
Graenus 2 Pontardawe Canolfan Y Bont, Pontarddulais  Iau 18:30 20:30 29/09/16 DCGR0416 £70/£30*
                                                                          *Pris Consesiwn **Pris Deunyddiau

 Cymru Ddoe a Heddiw

Dyma gwrs gyda chyfres o siaradwyr gwahanol ym mhob sesiwn sy’n rhoi cyfle i chi wrando a thrafod agweddau gwahanol ar y thema Cymru Ddoe a Heddiw. Byddwch yn clywed am hanes a diwylliant Cymru gan siaradwyr o gefndiroedd gwahanol yn cynnwys llenyddiaeth a ffotograffiaeth.

Cynhelir y cwrs yn awyrgylch hwyliog Tŷ Tawe a Thŷ’r Gwrhyd. Mae Academi Hywel Teifi yn darparu dosbarthiadau yn y gymuned sy’n addas i bobl o bob oed a chefndir addysgiadol. Bwriedir y cwrs hwn yn arbennig ar gyfer dysgwyr lefel uwch a graenus.

Naill ai

Tŷ Tawe ar y dyddiadau canlynol - 

  • 4/10/16
  • 18/10/16
  • 08/10/16
  • 22/11/16
  • 06/12/16  

 Neu

Tŷ’r Gwrhyd ar y dyddiadau canlynol –

  • 11/10/16
  • 01/11/16
  • 15/11/16
  • 29/11/16
  • 13/12/16

1 tan 3 o’r gloch

Pris £25 ar gyfer 5 sesiwn (£20 consesiwn) yn naill ai Tŷ Tawe neu Dŷ’r Gwrhyd

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhian Haf – r.h.bevan@abertawe.ac.uk  01792 602643   

 

Cwblhewch y ffurflen gofrestru Ffurflen Gofrestru- Registration Form 2016/17 a'i dychwelyd gyda thaliad o'ch dewis i Ddysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.