Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Lefel/Teitl y CwrsDinas/Tref/ PentrefCanolfanDyddAmser DechrauAmser GorffenCyfarfod CyntafCôd y CwrsPris y Cwrs

Sadwrn Siarad

(Mai) 

CofrestrwchArlein: http://bit.ly/2nLOb3V

Castell Nedd YMCA-Pen y Dre Sad 09:30 15:30 06/05/17 DCA0316 £6
                 

Sadwrn Arholiadau

- cofrestrwch erbyn 11 Mai , cysyllwch dysgucymareg@abertawe.ac.uk 

Cofrestrwch arlein: http://bit.ly/2niTx3T

Abertawe Prifysgol Abertawe, Campws Singleton Sad 09:30 16:30 20/05/17 DCA0516 £7
                 

Cwrs Pasg

Cofrestrwch arlein:

http://bit.ly/2mPcrD6   

Abertawe Prifysgol Abertawe, Campws Singleton Llun-Merch 09:30 15:30 10-12/04/17 DCA0616 £18
Cwrs Haf Abertawe Prifysgol Abertawe, Campws Singleton Llun-Gwen 09:30 15:30 3-7/07/17 DCA0716 £30

Cwblhewch y ffurflen gofrestru Ffurflen Gofrestru- Registration Form 2016/17 a'i dychwelyd gyda thaliad o'ch dewis i Ddysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.