Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Lefel/Teitl y CwrsDinas/Tref/ PentrefCanolfanDyddAmser DechrauAmser GorffenCyfarfod CyntafCôd y CwrsPris y Cwrs

Cymru Ddoe a Heddiw

Dyma gwrs gyda chyfres o siaradwyr gwahanol ym mhob sesiwn sy’n rhoi cyfle i chi wrando a thrafod agweddau gwahanol ar y thema Cymru Ddoe a Heddiw. Byddwch yn clywed am hanes a diwylliant Cymru gan siaradwyr o gefndiroedd gwahanol yn cynnwys llenyddiaeth.

Cynhelir y cwrs yn awyrgylch hwyliog Tŷ Tawe yng nghanol Dinas Abertawe neu Dŷ’r Gwrhyd ym Mhontardawe. Mae Academi Hywel Teifi yn darparu dosbarthiadau yn y gymuned sy’n addas i bobl o bob oed a chefndir addysgiadol.

Bwriedir y cwrs hwn yn arbennig ar gyfer dysgwyr lefel uwch a graenus.

Naill ai

Tŷ’r Gwrhyd am 6.30pm nes 8.30pm ar y dyddiadau canlynol-

15/5/17, 5/6/17, 19/6/17, 3/7/17

Neu

Tŷ Tawe am 1pm nes 3pm ar y dyddiadau canlynol-

23/5/17, 13/6/17, 27/6/17, 11/7/17

 

Pris £20 ar gyfer 4 sesiwn (£15 consesiwn) yn naill ai Tŷ’r Gwrhyd neu Dŷ Tawe

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rhian Haf            r.h.bevan@abertawe.ac.uk  01792 602643

                 

Sadwrn Siarad

(Mai) 

CofrestrwchArlein: http://bit.ly/2nLOb3V

Castell Nedd YMCA-Pen y Dre Sad 09:30 15:30 06/05/17 DCA0316 £6
                 

Sadwrn Arholiadau

- cofrestrwch erbyn 11 Mai , cysyllwch dysgucymareg@abertawe.ac.uk 

Cofrestrwch arlein: http://bit.ly/2niTx3T

Abertawe Prifysgol Abertawe, Campws Singleton Sad 09:30 16:30 20/05/17 DCA0516 £7
                 
Cwrs Haf Abertawe Prifysgol Abertawe, Campws Singleton Llun-Gwen 09:30 15:30 3-7/07/17 DCA0716 £30

Cwblhewch y ffurflen gofrestru Ffurflen Gofrestru- Registration Form 2016/17 a'i dychwelyd gyda thaliad o'ch dewis i Ddysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe, Academi Hywel Teifi, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.