Cyrsiau Ar-lein

null

Mynediad  Ar-lein: Mae’r holl adnoddau ar gael ar-lein a gallwch astudio ar gyflymder eich hun (fodd bynnag argymhellir 1 uned yr wythnos). Mae’n cymryd 2 flwyddyn i gwblhau’r cwrs yma, ac mae’n cwmpasu 60 uned (30 uned y flwyddyn).

Graenus 1 Ar-lein- Graenus Ar-lein: Cwrs dysgu 20 awr o bell ar gyfer siaradwyr rhugl sydd yn dymuno ennill hyder yn yr iaith a datblygu eu sgiliau ysgrifennu.

 

Lefel/Teitl y CwrsDisgrifiadCôd y CwrsPris
Mynediad Ar-lein 

Cwrs 30 uned, a wnaed yn gyfan gwbl ar-lein, sy'n cynnwys sesiynau Skype gyda thiwtor. Mae'n bosib dechrau'r cwrs unrhyw bryd ond rhaid gorffen o fewn 10 mis i'r dechrau.

 DCALM0117 £80
       
Graenus 1 Ar-lein

Cwrs 20 awr ar-lein ar gyfer siaradwyr rhugl a lefel Hyfedredd. 

Mae'n bosib dechrau'r cwrs unrhyw bryd ond rhaid gorffen o fewn 10 mis i'r dechrau.

 DCALGR0117  £40/£30*
                                                                                                                                   *Pris Consesiwn

Cofrestrwch Arlein 2017/18Cofrestrwch am gyrsiau mis Medi nawr!