Pa gwrs?

Mae dosbarthiadau i ddechreuwyr  yn cychwyn ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn, gweler yma am fwy o fanylion. Mae'r rhan fwyaf o’r  lefelau eraill yn dechrau yn yr hydref ac yn dilyn tymor academaidd ysgolion. Os ydych chi wedi colli dechrau cwrs mae’n bosib dewis un o’r opsiynau eraill yma, gweler isod manylion Welsh in a Week, cyrsiau Cymraeg i'r Teulu, cyrsiau Ar-lein a chyrsiau Bloc sy'n rhedeg drwy gydol y flwyddyn.

Mynediad

Mae pob cwrs Lefel Mynediad yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr ond, maent yn amrywio mewn dwyster ac yn y ffordd maent yn cael eu dysgu.

Sylfaen

Sylfaen

Ehangu sgiliau siarad. Mae'r cyrsiau yma ar agor i bobl sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Mynediad neu sydd yn medru tamaid bach o Gymraeg. 

Canolradd

Canolradd

Mae'r pwyslais ar siarad yn parhau, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando.

Uwch

Uwch

Yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond yn raddol byddwch hefyd yn dod ar draws y cyfryngau Cymraeg. 

Graenus

Graenus

Cyrsiau gloywi iaith i siaradwyr Cymraeg rhugl (iaith gyntaf neu ail iaith). 

Cymraeg Mewn Wythnos

Welsh in a Week - Rhaglen o gyrsiau dwys 1 wythnos. Cliciwch yma.

Cymraeg i'r Teulu

Cwrs i ddechreuwyr yn benodol ar gyfer rhieni, teuluoedd a gofalwyr plant bach. Cliciwch yma.

Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Cyrsiau i'ch helpu chi i adolygu, ymarfer a defnyddio eich Cymraeg. Cliciwch yma.

Cyrsiau Ar-lein

Rydym yn cynnig 2 cwrs ar-lein, un ar gyfer dechreuwyr, a chwrs graenus ar gyfer y rhai sydd yn dymuno gwella eu meistrolaeth o'r iaith. Cliciwch yma. 

Ffioedd a Chonsesiynau

Am wybodaeth ynglŷn â chonsesiynau cliciwch yma.