Mynediad

Mae pob cwrs Lefel Mynediad yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr ond, maent yn amrywio mewn dwyster ac yn y ffordd maent yn cael eu dysgu. Cliciwch yma.

Canolradd

Mae'r pwyslais ar siarad yn parhau, ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Cliciwch yma.

Graenus

Cyrsiau gloywi iaith i siaradwyr Cymraeg rhugl (iaith gyntaf neu ail iaith). Cliciwch yma.

Cymraeg i'r Teulu

Cwrs i ddechreuwyr yn benodol ar gyfer rhieni, teuluoedd a gofalwyr plant bach. Cliciwch yma.

Cyrsiau Ar-lein

Rydym yn cynnig 2 cwrs ar-lein, un ar gyfer dechreuwyr, a chwrs graenus ar gyfer y rhai sydd yn dymuno gwella eu meistrolaeth o'r iaith. Cliciwch yma. 

Sylfaen

Ehangu sgiliau siarad. Mae'r cyrsiau yma ar agor i bobl sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Mynediad neu sydd yn medru tamaid bach o Gymraeg. Cliciwch yma.

Uwch

Yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar, ond yn raddol byddwch hefyd yn dod ar draws y cyfryngau Cymraeg. Cliciwch yma.

Cymraeg Mewn Wythnos

Welsh in a Week - Rhaglen o gyrsiau dwys 1 wythnos. Cliciwch yma.

Cyrsiau Bloc ac Un Diwrnod

Cyrsiau i'ch helpu chi i adolygu, ymarfer a defnyddio eich Cymraeg. Cliciwch yma.

Ffioedd a Chonsesiynau

Am wybodaeth ynglŷn â chonsesiynau cliciwch yma. Gweler tablau'r cyrsiau unigol ar gyfer fanylion llawn ar ffioedd ein cyrsiau.