Cwrs ar gyfer dechreuwyr: Lefel Mynediad

‌Manylion Cyrsiau  

Cymraeg i’r Teulu 1Cymraeg i’r Teulu 2
30 wythnos 30 wythnos
2 awr unwaith yr wythnos 2 awr unwaith yr wythnos
£70* (£40 pris gostyngol) £70* (£40 pris gostyngol)

Cliciwch yma i gofrestri,

dewiswch Lefel: Mynediad o'r 'drop down'.

 

*Noder bod cost ychwanegol ar gyfer y cwrs lyfrau (£15.95) / cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth yng nghylch y ffi consesiwn

Adnoddau Ychwanegol ar gael:  C.D. / Pecyn Gemau Bwrdd

Nod y cwrs yw i’ch galluogi i gyfathrebu gyda phlant drwy gyfrwng y Gymraeg.                                                                                                              

Yn ystod y cwrs bydd y ffocws ar y canlynol:

  • cyfarchion
  • gofyn cwestiynau
  • rhoi gorchmynion syml
  • darllen
  • canu
  • chwarae gemau

Yn wahanol i gyrsiau eraill, mae patrymau iaith, caneuon a gweithgareddau’r cwrs hwn wedi eu teilwra ar gyfer eich helpu i gyfathrebu gyda phlant drwy gyfrwng y Gymraeg.

Felly, os am siarad gyda’ch plentyn, darllen stori neu helpu gyda gwaith cartref dyma gyfle i fwynhau dysgu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog.

Am wybodaeth bellach neu i drefnu cwrs blaus yn eich hardal cysylltwch â Saran Thomas saran.g.thomas@abertawe.ac.uk