Wythnos Gofrestru a Sefydlu'r Coleg

Cyflwyniad i Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Hoffem groesawu’r holl fyfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n dychwelyd i Goleg y Gwyddorau Dynol Ac Iechyd - yr adran academaidd fwyaf ym Mhrifysgol Abertawe, gyda dros 3,500 o fyfyrwyr ynddo.

Mae’r canllaw hwn i’ch paratoi chi cyn cyrraedd, ac yn rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol er mwyn sicrhau bod eich wythnosau cyntaf yn y brifysgol mor rhwydd a didrafferth â phosibl. Mae calendr o ddigwyddiadau a gweithgareddau hefyd wedi ei drefnu ar gyfer pob pwnc, fel rhan o’ch wythnos sefydlu.   

Cymerwch ychydig o amser i ddarllen drwy’r wybodaeth, os gwelwch yn dda, ac os oes gyda chi ragor o gwestiynau cofiwch gysylltu â ni. Byddwn ni’n hapus iawn i’ch helpu.

 Edrychwn ymlaen at gael cwrdd a chi i gyd cyn hir ac i roi croeso cynnes i chi i Goleg y Gwyddorau Dynol Ac Iechyd!