Parcio a Chyfarwyddiadau Teithio - Diwrnodau Ymweld ar ddydd Sadwrn

(a) Teithio Mewn Car (Campws Parc Singleton)


Mae parcio ar gael ar y campws ar ddydd Sadwrn. Côd post Campws Parc Singleton yw SA2 8PP. 

OS YN CYRRAEDD O'R DWYRAIN...

 • Gadewch yr M4 ar gyffordd 42 (A483 Abertawe) a bydd y ffordd ymadael yn dod â chi at Ffordd Fabian. Dilynwch yr arwyddion tuag at ganol y ddinas.
 • O Ffordd Fabian dilynch yr arwyddion ar gyfer Prifysgol Abertawe / Gŵyr (â arwyddion AA)
 • Parhewch ar hyd ffordd yr arfordir tuag at y Mwmbwls. Mae mynedfa Campws Parc Singleton ar y dde. 

OS YN CYRRAEDD O’R GORLLEWIN...

 • Gadewch yr M4 ar gyffordd 47 (A483/A48). Dilynwch yr arwyddion tuag at yr A483
 • Ewch yn syth ymlaen heibio i barc manwerthu Fforestfach
 • Wrth ichi agosáu at y goleuadau traffig gyferbyn i dafarn y Marquis Arms, trowch i’r dde (arwydd: Gŵyr)
 • Ewch yn syth ymlaen ar yr A4216 (Heol y Cocyd) ac yn syth ymlaen ar y gylchfan cyntaf cyn troi i’r dde ar Heol Vivian yn syth wedi hyn.
 • Ewch yn syth ymlaen ar Heol Vivian hyd nes eich bod yn cyrraedd y goleuadau traffig ger tafarn y Vivian ac ewch yn syth ymlaen i’r goleuadau traffig nesaf.
 • Trowch i’r chwith gan ddilyn arwyddion tuag at Ysbyty Singleton.
 • Ewch yn syth ymlaen heibio i Ysbyty Singleton a Pwll Nofio Cenedlaethol Cymru gan droi i’r chwith ar waelod y ffordd ar heol y Mwmbwls. NID OES MYNEDIAD I’R BRIFYSGOL AR GAEL DRWY’R YSBYTY.
 • Mae mynedfa Campws Parc Singleton ar y chwith. 

 

(b) Teithio ar y Trên (Campws Parc Singleton)


Bydd Myfyrwyr Llysgennad yn eich croesawi yn yr Orsaf Rheilffordd ac yn eich tywys at y gwasanaeth bws gwennol sy'n teithio i'r campws. Bydd y bysus sy'n rhad ac am ddim yn gadael yr Orsaf Rheilffordd am 0915, 1015, 1115 a 1215. 

Bydd bysus yn dychwelyd i'r Orsaf drenau o Gampws Parc Singleton am 1515, 1545, 1615 a 1630. 

Mae modd ichi ddal tacsi neu wasanaeth bws lleol (â thâl) o/i'r Orsaf Drenau i'r rheini sy'n dymuno gwneud. Mae manylion llawn ar gael yma.

 

(c) Teithio ar Fws (Campws Parc Singleton) 

Mae bysus yn gadael o Orsaf Fysus y Cwadrant yng nghanol Dinas Abertawe i Gampws Parc Singleton yn rheolaidd. Mae'r manylion llawn ar gael yma.