Parcio a Chyfarwyddiadau Teithio - Diwrnodau Ymweld ar ddydd Mercher

(a) Teithio mewn car (Campws Parc Singleton)

Gofynnwn i bob ymwelydd i ddefnyddio'r safle Parcio a Theithio a fydd yn gwasanaethu o Stadiwm y Liberty.

O gyfeiriad yr M4:

Gadewch y draffordd ar gyffordd 45 gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer yr A4067 (de) tuag at ganol Dinas Abertawe.

Byddwch yn gweld Stadiwm y Liberty ar yr ochr chwith - cymrwch yr A4217 a throwch i'r chwith ar Ffordd Brunel. Trowch i mewn i faes parcio'r stadiwm a bydd arwyddion a llysgenhadon yno i'ch croesawi. Bydd bws gwennol yn gadael o'r maes parcio yn rheolaidd rhwng 0900 a 1200 o'r gloch ac yn teithio i Gampws Parc Singleton ac yn dychwelyd o'r campws i Stadiwm y Liberty rhwng 1500 a 1630.

 

(b) Teithio ar y Trên (Campws Parc Singleton)


Bydd Myfyrwyr Llysgennad yn eich croesawi yn yr Orsaf Rheilffordd ac yn eich tywys at y gwasanaeth bws gwennol sy'n teithio i'r campws. Bydd y bysus sy'n rhad ac am ddim yn gadael yr Orsaf Rheilffordd rhwng 0915 a 1200.

Bydd bysus yn dychwelyd i'r Orsaf drenau o Gampws Parc Singleton rhwng 1500 a 1630.

Mae modd ichi ddal tacsi neu wasanaeth bws lleol (â thâl) o/i'r Orsaf Drenau i'r rheini sy'n dymuno gwneud. Mae manylion llawn ar gael yma.

 

 (c) Teithio ar Fws (Campws Parc Singleton) 

Mae bysus yn gadael o Orsaf Fysus y Cwadrant yng nghanol Dinas Abertawe i Gampws Parc Singleton yn rheolaidd. Mae'r manylion llawn ar gael yma.