Parcio a Theithio Singleton

Campws Parc Singleton

Mae Campws Parc Singleton yn gartref i'r;

Coeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau 
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
Coleg Gwyddoniaeth
Ysgol Feddygaeth
a Choleg y Gyfraith

Mae'r trefniadau parcio yn wahanol ar gyfer ymweliadau i Gampws Parc Singleton ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sadwrn. Er mwyn cael cyfarwyddiadau llawn dewisiwch pa ddiwrnod y byddwch yn ymweld â ni isod.