Campws y Bae

Parcio a Chyfarwyddiadau Teithio - Diwrnodau Ymweld ar ddydd Mercher 

(a) Teithio yn y Car (Campws y Bae) 

Defnyddiwch y maes parcio a theithio penodedig y Bay Studios ar gyfer Diwrnodau Ymweld Campws y Bae ar ddydd Mercher. Bydd bysus gwennol yn gwasanaethu o'r maes parcio. 

Côd post: SA1 8QX  (Parcio am ddim)

Nid oes parcio ar gael ar Gampws y Bae ar ddydd Mercher a rhaid ichi ddefnyddio'r maes parcio a theithio penodedig. 

Bydd y côd post hyn yn eich arwain at Ffordd Amazon. Dilynwch yr arwyddion AA o'r fan hyn. 

Mae'n bosib y bydd y ffyrdd o amgylch y Brifysgol yn brysur felly sicrhewch eich bod yn gadael digon o amser ar gyfer eich taith.

 

(b) Teithio ar y Trên (Campws y Bae)


Bydd Myfyrwyr Llysgennad yn eich croesawi yn yr Orsaf Rheilffordd ac yn eich tywys at y gwasanaeth bws gwennol sy'n teithio i'r campws. Bydd y bysus sy'n rhad ac am ddim yn gadael yr Orsaf Rheilffordd am 0915, 09:45, 1015, 10:45, 11:15, 11:45 a 1215. 

Bydd bysus yn dychwelyd i'r Orsaf drenau o Gampws y Bae am 1515, 1545, 1615 a 1630. 

Mae modd ichi ddal tacsi neu wasanaeth bws lleol (â thâl) o/i'r Orsaf Drenau i'r rheini sy'n dymuno gwneud. Mae manylion llawn ar gael yma.

 

 (c) Teithio ar Fws (Campws y Bae) 

Mae bysus yn gadael o Orsaf Fysus y Cwadrant yng nghanol Dinas Abertawe i Gampws y Bae yn rheolaidd. Mae'r manylion llawn ar gael yma.