Parcio a Theithio Campws y Bae

Campws y Bae

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws glan-môr godidog gyda Champws Parc Singleton a Champws y Bae. 

Addysgir y pynciau canlynol ar Gampws y Bae:

  • Y Coleg Peirianneg
  • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 
  • Yr Ysgol Rheolaeth 
  • Cyfrifiadureg

 Mae'r trefniadau parcio yn wahanol ar gyfer ymweliadau i Gampws y Bae ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sadwrn. Er mwyn cael cyfarwyddiadau llawn dewisiwch pa ddiwrnod y byddwch yn ymweld â ni isod.