Teithiau Tywys

Cynhelir Teithiau Tywys o amgylch y campws ar y dyddiadau isod. Cofrestrwch eich diddordeb yma. 

Dydd Mercher 5ed o Ebrill 
Dydd Mercher 12fed o Ebrill
Dydd Gwener 19eg o Ebrill  
Dydd Mercher 26ain o Ebrill 

Bydd teithiau yn gadael am 14:00 ac yn para tua 45 munud. Mae'r teithiau wedi'u harwain gan Fyfyrwyr Llysgennad profiadol. 

Ni fydd y teithiau hyn yn cynnwys unrhyw ymweliadau ag adrannau Academaidd. Os hoffech ymweld ag adran Academaidd bydd angen i chi drefnu hyn ar wahân gyda’r adran cyn i chi deithio i Brifysgol Abertawe. Bydd argaeledd staff academaidd yn amrywio yn dibynnu ar ymrwymiadau addysgu ac ymrwymiadau eraill, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu gymaint o amser â phosib cyn yr ydych yn bwriadu ymweld er mwyn gwneud trefniadau.

Er mwyn mynegi eich diddordeb yn y Teithiau Tywys cysylltwch â sro@abertawe.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)1792 295784

Neu, gallwch gasgli llyfryn teithiau hunan-dywys o Dderbynfa Tŷ Fulton neu Dderbynfa'r Neuadd Fawr. Gallwch lawrlwytho copi digidol yma: 

Teithiau Hunan Dywys