Teithiau wedi’u tywys o amgylch y campws

Ffyrdd arall o ymweld â ni

Os nad ydych yn gallu mynychu un o’n diwrnodau agored, gallwch ymuno â ni am daith dywys o’r campws yn lle. Caiff y teithiau hyn eu cynnal ar brynhawniau Mercher am 2yh a byddant yn para oddeutu 45 munud. Mae’r teithiau wedi’u harwain gan Lysgennad Myfyrwyr profiadol.

Mae teithiau tywys ar gael ar y 24ain o Chwefror, 2il o Fawrth, 9fed o Fawrth, 16eg o Fawrth, 30ain o Fawrth a'r 1af o Fehefin a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

I gadw lle ar un o’r teithiau tywys, e-bostiwch SRO@abertawe.ac.uk erbyn 5pm ar y dydd Mawrth cyn y daith yr hoffech ei mynychu. Nodwch eich enw a faint o bobl a fydd yn eich parti. Ni fydd y teithiau hyn yn cynnwys unrhyw ymweliadau ag adrannau Academaidd. Os hoffech ymweld ag adran Academaidd bydd angen i chi drefnu hyn ar wahân gyda’r adran cyn i chi deithio i Brifysgol Abertawe. Bydd argaeledd staff academaidd yn amrywio yn dibynnu ar ymrwymiadau addysgu ac ymrwymiadau eraill, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu gymaint o amser â phosib cyn yr ydych yn bwriadu ymweld er mwyn gwneud trefniadau.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â SRO@abertawe.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)1792 295784