Gwybodaeth am deithio

Darganfyddwch y ffyrdd gorau i deithio i'n Diwrnod Agored ar Gampws y Bae.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oherwydd mae'n bosib y bydd y ffyrdd o amygylch y Brifysgol yn brysur ar Ddiwrnodau Agored.  Gallech ystyried aros yn y ddinas y noson cynt er mwyn osgoi'r traffig a phrofi naws y ddinas.

Teithio ar y trên ...

Bydd ein Myfyrwyr Llysgennad yn eich croesawi yn yr Orsaf Rheilffordd ac yn eich tywys at y gwasanaeth bws gwennol sy'n teithio i Gampws y Baeo 9:30am.

Teithio ar y bws ...

Mae bysus yn gadael o Orsaf Fysus y Cwadrant yn rheolaidd.  Mae'r manylion llawn ar gael yma.

Os rydych yn dod â grwpiau mewn bws, cysylltwch â sro@abertawe.ac.uk i ddweud wrthym am nifer o ymwelwyr a'ch amser cyrraedd.

Teithio mewn Car

Defnyddiwch y maes parcio a theithio penodedig y Bay Studios ar gyfer Diwrnod Agored Campws y Bae. Bydd bysus gwennol yn gwasanaethu o'r maes parcio rhwng 8:30 a 16:00 pob 15 munud. 

Côd post: SA1 8QX  (Parcio am ddim)

Nid oes parcio ar gael ar Gampws y Bae yn ystod y Diwrnod Agored a rhaid ichi ddefnyddio'r maes parcio a theithio penodedig. 

Bydd y côd post hyn yn eich arwain at Ffordd Amazon. Dilynwch yr arwyddion AA o'r fan hyn. 

Mae'n bosib y bydd y ffyrdd o amgylch y Brifysgol yn brysur ar Ddiwrnod Agored, felly sicrhewch eich bod yn gadael digon o amser ar gyfer eich taith.

Ffyrdd a pharcio addas

Ein nod yw gwneud Diwrnodau Agored mor hygyrch â phosib i'n hymwelwyr.  Os oes angen unrhyw gymorth arnoch yn ymwneud â'ch anabledd, cysylltwch â 01792 295784 neu ebostiwch sro@abertawe.ac.uk

Gwnewch nodyn am eich anabledd ar eich ffurflen archebu a bydd aelod o staff yn cysylltu â chi ymlaen llaw.

Teithio Rhwng y Ddau Gampws

Bydd bysus gwennol am ddim yn rhedeg drwy gydol y dydd rhwng Campws Parc Singleton a Champws y Bae ar gyfer ymwelwyr a hoffai ymweld â'r ddau gampws.  Gofynnwn ichi ddefnyddio'r bysiau er mwyn teithio rhwng y ddau gampws er mwyn lleihau tagfeydd.

Yma i Helpu

Bydd ein Myfyrwyr Llysgennad yn eich cyfarfod yn yr Orsaf Rheilffordd ac ar y campws i'ch helpu chi.  Byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ar y diwrnod!