Gwybodaeth am Deithio

Gwybodaeth am deithio

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws glan-môr godidog gyda Champws Parc SIngleton a Champws y Bae.

Gweler y wybodaeth am deithio isod ar gyfer Campws Parc Singleton a Champws y Bae.

Cofiwch wirio pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

 

Gostyngiad o 20% pan fyddwch chi'n archebu tocynnau trên i Ddiwrnod Agored Prifysgol Abertawe gyda GWR! 

Er mwyn cadarnhau eich gostyngiad, archebwch eich tocyn yma. Ceir amodau a thelerau ar wefan GWR. 

 

Amodau a Thelerau:

1. Dim ond ar gyfer gwasanaethau GWR y mae'r cynnig teithio Diwrnodau Agored GWR yn ddilys. Mae'n bosib y bydd angen prynu tocyn ar wahân os ydych chi'n teithio o ardal sydd ddim yn cael ei wasanaethu gan drenau GWR.

2. Rhaid i ben y daith fod yn berthnasol i'r Brifysgol yr ydych wedi cael mynediad i'r ddolen oddi wrthi h.y.. Gorsaf Drenau Abertawe ar gyfer Prifysgol Abertawe ayyb.

3. Rhaid i fan cychwyn y daith fod o fewn i rwydwaith GWR - nodwch os gwelwch yn dda nid oes tocynnau o flaen llaw ar gael ar gyfer teithiau byr.

4. Dim ond ar gyfer Tocynnau o Flaen Llaw y mae'r cynnig hwn ar gael. Nid oes modd cyfnewid nac ad-dalu'r amseroedd a'r dyddiadau teithio.

5. Mae'r cynnig teithio GWR ond ar gael ar gyfer y dyddiadau a ddarperir gan y Brifysgol ac ystod yr wythnos y cynhelir y Diwrnod Agored o ddydd Sadwrn tan y dydd Sul ar ôl y Digwyddiad. Gwnewch y mwyaf o'ch ymweliad felly a chael blas ar yr ardal leol.

6. Mae modd cyfuno'r cynni gyda thocyn teithio. Dewiswch y bocs ar y ddewislen 'Teithwyr' a dewis y tocyn teithio o'r rhestr.

7. Mae'r URL yn unigryw i'r Brifysgol ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw deithiau arall ar wahân i'r rhai a nodwyd.