Ffeiriau UCAS

Yn ystod 2015 byddwn ni’n mynd i Ffeiriau Addysg Uwch ledled gwledydd Prydain. Dewch i siarad gyda chynrychiolwyr o Brifysgol Abertawe am y pynciau sydd o ddiddordeb i chi.

Dyddiad

Ffair

Lleoliad

4-5 Mawrth

Gogledd Iwerddon

Pafiliwn Neuadd y Brenin

10 Mawrth

Gogledd-ddwyrain Cymru

Prifysgol Glyndwr

10 Mawrth

Ynys y Garn

 

12-13 Mawrth

Manceinion

Canolfan Gynadleddau Canol Manceinion

12 Mawrth

Jersey

 

16-18 Mawrth

Llundain

Palas Alexandra

16-17 Mawrth

Surrey

Parc Chwaraeon Surrey, Prifysgol Surrey

18-19 Mawrth

Dyffryn Tafwys

Canolfan Hamdden Rivermead

19 Mawrth

Henffordd a Chaerwrangon

Prifysgol Caerwrangon

23 Mawrth

Cernyw

Campws Tremough, Penryn

24-25 Mawrth

Caerwysg

Arena Westpoint

25 Mawrth

Hampshire ac Ynys Wyth

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Portsmouth

 

 

 

13-14 Ebrill

Bryste

ECC, UWE

15 Ebrill

Gorllewin Cymru

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

15 Ebrill

Dorset

Prifysgol Bournemouth, Campws Talbot

16 Ebrill

Caerdydd

NIAC, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

20-21 Ebrill

Sussex

Canolfan Chwaraeon Isaf, Prifysgol Sussex

22-23 Ebrill

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Prifysgol Leicester

22-23 Ebrill

Caint a Medway

Prifysgol Kent

29 Ebrill

Dyffryn Tees

Prifysgol Teeside

30 Ebrill

Tyneside

Arena Radio Metro

 

 

 

8 Mehefin

Gogledd-orllewin Cymru

Prifysgol Bangor

9-10 Mehefin

Glannau Merswy

Prifysgol Lerpwl

9 Mehefin

Swydd Lincoln

Prifysgol Lincoln

10 Mehefin

Norfolk

UEA Sports Park

11 Mehefin

Sir Gaerhirfryn

Prifysgol Edge Hill

11 Mehefin

Suffolk

Campws Prifysgol Suffolk

12 Mehefin

Swydd Stafford

Canolfan Chwaraeon Syr Stanley Matthews

16-17 Mehefin

Gorllewin a Gogledd Swydd Efrog

Prifysgol Metropolitan Leeds, Campws Headingly

18 Mehefin

Humberside

Prifysgol Hull

19 Mehefin

Sheffield

Arena Motorpoint Sheffield

22-23 Mehefin

Swydd Bedford, Swydd Northampton a MK

Prifysgol Swydd Bedford

24 Mehefin

Swydd Caergrawnt

Campws Caergrawnt, Prifysgol Anglia Ruskin

25-26 Mehefin

Birmingham

Prifysgol Aston

25 Mehefin

Dwyrain Llundain

Coleg y Frenhines Mari, Prifysgol Llundain

26 Mehefin

De Llundain

Goldsmiths, Prifysgol Llundain

29 Mehefin

Swydd Hertford

Parc Wodson

30 Mehefin – 1 Gorffennaf

Essex

Campws Chelmsfor, Prifysgol Anglia Ruskin

 

 

 

31 Awst – 1 Medi

Caeredin

Y Gyfnewidfa Gorn Caeredin

22-23 Medi

Glasgow

Canolfan Wyddoniaeth Glasgow

Gallwch archebu eich lle i ddod i unrhyw un o’r ffeiriau uchod drwy wefan UCAS yma.

Cyngor i fyfyrwyr sy’n mynd i ffeiriau UCAS

  • Byddwch yn ddethol. Gwnewch restr fer o brifysgolion sydd o ddiddordeb i chi ac edrychwch ar eu gwefan ymlaen llaw. Os oes modd, gwnewch nodyn o’u rhif stondin hefyd,
  • Byddwch yn barod. Ystyriwch ymlaen llaw beth sydd angen i chi ei wybod, a pharatowch gwestiynau. Cofiwch ofyn am y lleoliad, cysylltiadau trafnidiaeth, llety a’r bywyd cymdeithasol.
  • Peidiwch â mynd â chopi o bob prosbectws! Os nad yw prifysgol yn cynnig unrhyw gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi, does dim angen copi o’r prosbectws arnoch chi, dim ond mwy o sbwriel i’r bin fydd e!
  • Ewch i wrando ar y sgyrsiau. Bydd gan ffeiriau UCAS sgyrsiau am Gyllid Myfyrwyr, Sut i Wneud Cais, Bywyd Myfyrwyr a llawer mwy. Bydd manylion yr amseroedd a’r lleoliadau ar gael yng nghanllaw’r ffair neu ar y wefan.
  • Siaradwch gyda’r staff. Bydd gan bob prifysgol aelod o staff ar y stondin a fydd yn gallu ateb unrhyw gwestiwn.
  • Ceisiwch gasglu bag! Mae prosbectysau yn gallu bod yn fawr ac yn drwm, felly os byddwch chi eisiau mwy nag un, bydd angen bag arnoch chi. Galwch heibio stondin Prifysgol Abertawe i gael bag!
  • Ceisiwch gynllunio eich amser fel eich bod chi’n gallu gweld pob prifysgol sydd o ddiddordeb i chi. Ond peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n llwyddo i weld pawb, gallwch chi archebu prosbectws a dysgu rhagor ar wefan y brifysgol.
UCAS Convention image