Diwrnodau ymweld ar ôl gwneud cais

Eich cyfle i grwydro

Mae penderfynu pa gynnig Prifysgol i'w dderbyn yn hanfodol gan y byddwch yn treulio rhai o'r blynyddoedd mwyaf hwylus a phwysig eich bywyd yno. Rydym yn argymell eich bod yn ymuno â ni ar Ddiwrnod Ymweld i Ymgeiswyr pan fyddwch yn derbyn y gwahoddiad gan eich adran.

Erbyn diwedd yr ymweliad byddwch mewn sefyllfa llawer yn well i allu penderfynu os yw Prifysgol Abertawe ar frig eich rhestr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymuno â ni cyn cadarnhau eich penderfyniad.

Pa Gampws

Campws Parc Singleton

Campws y Bae  

  • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
  • Coleg y Gyfraith a Throseddeg
  • Coleg Gwyddoniaeth
  • Yr Ysgol Feddygaeth
  • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
  • Peirianneg (pob disgyblaeth)
  • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Yr Ysgol Reolaeth
  • Cyfrifeg a Chyllid
  • Economeg

Manylion pellach

Sut i Gyrraedd

Manylion ynglyn â sut i gyrraedd Prifysgol Abertawe mewn car, ar fws neu ar drên - yn ogystal â gwybodaeth am gyfleusterau parcio a theithio a pharcio.

Cyfarwyddiadau a Pharcio Diwrnodau Ymweld

Llety

Bydd ystafelloedd yn y Neuaddau ar gampws Parc Singleton neu Gampws y Bae ar gael i'w gweld o 10.00 tan 13.00. Bydd llysgennad myfyrwyr ar gael i gwrdd ag ymwelwyr yn nerbynfa'r Neuadd ac yn eu cyfeirio nhw at yr ystafelloedd agored lle bydd myfyrwyr sy'n byw yn y neuaddau ar gael i roi cyngor ac ateb unrhyw gwestiynau. Bydd manylion y Neuaddau perthnasol a rhifau'r ystafelloedd ar gael o Ddesg Wybodaeth y Diwrnod Ymweld.

Bydd staff o'r Swyddfa Gwasanaethau Preswyl ar gael i gynnig cyngor wrth Ddesg Wybodaeth y Diwrnod Ymweld ac ateb unrhyw ymholiadau'n ymwneud â llety o 10.00 tan 13.00.

Cyfleusterau Chwaraeon

Bydd teithiau wedi'u harwain gan lysgenhadon myfyrwyr o gwmpas y cyfleusterau chwaraeon ar gael. Bydd y teithiau yn gadael o Ddesgiau Gwybodaeth y Diwrnod Ymweld pob rhyw 20 munud o 10:00 tan 12:00.

Teithiau o'r Campws

Bydd teithiau o Gampws Parc Singleton a Champws y Bae ar gael yn ystod y diwrnod ymweld. Bydd y teithiau yn gadael o Ddesgiau Gwybodaeth y Diwrnod Ymweld ar alw rhwng 10:00 tan 12:30. Bydd teithiau yn para tua 40 munud.

Dysgwch fwy am Abertawe a'r ardal

Cynhelir cyflwyniadau drwy gydol y bore lle gallwch ddysgu mwy am Brifysgol Abertawe a'r ardal, preswylfeydd y Brifysgol yn ogystal â gwybodaeth am ffioedd, ariannu ac ysgoloriaethau.

Mae'r sgwrs yma wedi'i anelu at rhieni ac ymgeiswyr ac yn cynnig arolwg o'r hyn sydd gan Brifysgol Abertawe i'w chynnig. Mae'r sgyrsiau yn para tua 35 munud a bydd manylion yr amseroedd a'r lleoliad ar gael yn y dderbynfa unwaith i chi gyrraedd.