Teithiau o amgylch y Campws

Mae taith o gwmpas y campws, dan arweiniad un o'n Myfyrwyr Llysgennad Cymraeg presennol, yn ffordd berffaith i gychwyn eich diwrnod yn Abertawe. Mae taith o'r campws yn cymryd tua 45 munud. Mae teithiau tywys yn gadael bob 10 munud o'r tu blaen i'r Techniwm Digidol, ger pebyll mawr y Dderbynfa, ac yn rhedeg o 9:00 tan 15:30.

Pentref Chwaraeon

Ewch i weld ein Pentref Chwaraeon gwerth £20 miliwn yn Lôn Sgeti.  Mae'n gartref i gampfa o'r radd flaenaf, trac athletau 400m, a phwll nofio Olympaidd. Mae ein Pentref Chwaraeon yn gartref i nifer o athletwyr elitaidd, gan gynnwys rhai a gystadlodd yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, gan gynnwys Ellie Simmonds.  Hefyd, fe'i defnyddiwyd yn wersyll hyfforddi gan dimoedd paralympaidd Mecsico a Seland Newydd cyn Llundain 2012. Ar ben hynny, bu'n gartref i Bencampwriaeth Athletau Ewrop y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn 2014.

Gofynnwch wrth y dderbynfa am ein Hysgoloriaethau Chwaraeon gwerth hyd at £1,000 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sy'n chwaraewyr elitaidd. Bydd Teithiau Pentref Chwaraeon yn ymadael o’r Techniwm Digidol bob awr rhwng 09:30 a 14:30. 

Llety ar y Campws

Bydd ystafelloedd yn y neuaddau preswyl ar y campws ar gael i'w gweld trwy gydol y dydd.  Ewch i'r llety ar y campws y tu ôl i Dŷ'r Undeb, lle bydd Myfyrwyr Llysgennad yn cwrdd â chi, yn dangos y llety i chi, ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Gallwch gael manylion ynglŷn â’r ystafelloedd sydd ar gael i’w gweld o’r ddesg Gwasanaethau Preswyl ym mhabell fawr Gwasanaethu Myfyrwyr sydd o flaen Adeilad Taliesin.  Mae gyda ni lety wedi'i neilltuo ar gyfer myfyrwyr sydd am fyw gyda myfyrwyr Cymraeg eraill.

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Bydd teithiau bws i'r Pentref Myfyrwyr yn gadael o'r tu blaen i Dŷ Fulton bob hanner awr rhwng 10:00 a 15:00. Bydd tocynnau ar gael am ddim ar ddesg y dderbynfa ym mhabell fawr y Gwasanaethau Myfyrwyr sydd o flaen Adeilad Taliesin ar sail cyntaf i’r felin, a bydd y teithiau’n para am oddeutu awr, yn dibynnu ar amgylchiadau traffig. 

Os oes gennych eich cerbyd eich hun ac rydych am ymweld â'r Pentref Myfyrwyr, bydd cyfarwyddiadau ar gael o ddesg Gwasanaethau Preswyl. Mae'r llety ar gael i'w weld rhwng 10:00 a 15:00.  Gallwch gael manylion ynghylch pa dai/fflatiau sydd ar agor i’w gweld ar ddesg y dderbynfa ym mhabell fawr y Gwasanaethau Myfyrwyr sydd o flaen Adeilad Taliesin.