Dewis o dros 100 o bethau i'w gweld a'u gwneud

Cewch ddewis o dros 100 o ddarlithoedd, teithiau tywys, stondinau, ac arddangosfeydd yn trafod ein cyrsiau, bywyd yn y brifysgol, cyllid myfyrwyr, llety a llawer mwy.

Mae ein Diwrnodau Agored yn dechrau am 9.30 ac yn para tan 16.00, ond mae croeso i chi gyrraedd ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnod. Er mwyn ichi allu manteisio ar bopeth sydd gennym i'w gynnig ar y diwrnod awgrymwn eich bod yn anelu i gyrraedd cyn canol dydd os yn bosib. Mae'r babell dderbyn a'r teithiau tywys ar gael trwy gydol y dydd, ac ail-adroddir ein holl sesiynau cyffredinol hefyd, felly gallwch eu mynychu ar amser sy'n gweddu â'ch ymweliadau â'n hadrannau academaidd.

Mae rhaglen lawn ar gyfer y Diwrnod Agored ar gael yma, fel bod modd i chi gynllunio'ch diwrnod.

Sesiynau Gwybodaeth Gyffredinol

Rydym yn cynnal ystod o sesiynau gwybodaeth a chyflwyniadau trwy'r dydd, gan drafod y Brifysgol, Llety, Cyllid Myfyrwyr, Chwaraeon, a Byw ym Mhrifysgol Abertawe.

Sesiynau Penodol i Bwnc

Mae ein pynciau i gyd yn cynnal sesiynau yn ystod y dydd. Gweler Rhaglen Diwrnod Agored Hydref 2016  am ragor o wybodaeth am amseroedd a lleoliadau'r sesiynau hyn.

Teithiau tywys

Mae teithiau tywys o'r campws, y pentref chwaraeon, a llety'r myfyrwyr yn rhedeg trwy'r dydd. Rhestrir amseroedd y teithiau tywys yn Rhaglen y Diwrnod Agored - neu cewch ofyn i Fyfyriwr Llysgennad am ragor o wybodaeth.

Ffair Wybodaeth

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am un o'n pynciau, am Undeb y Myfyrwyr, am Chwaraeon yn Abertawe, neu am wasanaethau eraill ar y ddau gampws, dewch i'r Ffair Wybodaeth ar gampws Parc Singleton.

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Bydd derbyniad 'Croeso i Abertawe' yn cael ei ddarparu ar gyfer darpar fyfyrwyr a rhieni trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn gyfle i ddarganfod mwy ynglŷn â'r Brifysgol a'r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn y Brifysgol.

Bydd stondin Academi Hywel Teifi ar gael yn y Ffair Wybodaeth i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â'r ddarpariaeth a'r cyfleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn y Brifysgol. 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, Gwybodaeth am Lety, a Chyngor Ariannol

Bydd staff o'n Gwasanaethau Myfyrwyr, Gwasanaethau Preswyl a'n Swyddfeydd Cyngor Ariannol ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ym Mhabell Gwasanaethau Myfyrwyr ar y naill gampws a'r llall.