Cofroddion

I brynu cofrodd i gofio'ch diwrnod, cewch alw yn Siop Ddillad Fulton, a reolir gan Undeb y Myfyrwyr.

Mae Siop Ddillad Fulton yn gwerthu ystod eang o nwyddau Abertawe, gan gynnwys hwdis, crysau-T, sgarffiau, a dillad chwaraeon, yn ogystal ag anrhegion a chardiau.