Cyngor ar anabledd

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr, ac ymwelydd.

Os oes gennych chi, neu unrhyw aelod o'ch gr┼Áp, anghenion arbennig o ganlyniad i anabledd, cyflwr meddygol, neu anhawster dysgu penodol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod fel y gallwn wneud trefniadau addas cyn eich ymweliad.

Parcio

Bydd llefydd parcio ar gael ar gampws Parc Singleton a Champws y Bae ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd. Dylai ymwelwyr ddilyn y cyfarwyddiadau ar y dudalen Gwybodaeth Teithio ar gyfer Diwrnod Agored, a dod i brif glwydi'r campws yn lle Maes Parcio'r Diwrnod Agored. Cyfeirir ymwelwyr i lefydd parcio gan staff y Brifysgol wrth y fynedfa.

Os ydych yn dod i Abertawe ar y trên neu mewn bws, ac yr hoffech dacsi gyda mynediad cadair olwyn i deithio i'r brifysgol, mae'r fath dacsis ar gael o'r safleoedd tacsi y tu allan i'r orsaf trên a'r orsaf bysiau.

Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anabledd, cyflwr meddygol, neu anhawster dysgu penodol, neu am fynediad at grantiau a chymorth, dewch i Babell Gwasanaethau Myfyrwyr o flaen y Techniwm Digidol ar Gampws Parc Singleton neu'r Babell Gwasanethau Myfyrwyr ger y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae . Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Wasanaethau Myfyrwyr cyn eich ymweliad, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr ar 01792 602000 neu anfonwch neges e-bost at student.services@abertawe.ac.uk

Gall copïau o raglen y Diwrnod Agored fod ar gael mewn fformatau amgen (gan gynnwys Braille, tâp sain, neu ffeil testun) ar gais. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ar 01792 295784 neu anfonwch neges e-bost at SRO@abertawe.ac.uk.