Datblygu Sgiliau

Datblygu Sgiliau

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig ystod eang o raglenni datblygu sgiliau wedi'u teilwra i gyflogwyr ac i weithwyr, gan gynnwys rhaglenni arweinyddiaeth a rheoli, rhaglenni wedi'u teilwra i sector penodol a hyfforddiant wedi'i ariannu fel rhan o brosiectau ar y cyd.


Mae detholiad o'n rhaglenni a'n cyrsiau cyfredol isod. Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru ein gweithgareddau datblygu sgiliau yn barhaus i sicrhau eu bod yn rhoi'r budd mwyaf posib i fusnesau. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion penodol.

 

Courses and Programmes

Details

ION Leadership

 

Suitable for business owners and managers at any level of experience, ION leadership offers innovative and powerful leadership development programmes.

Gradd Meistr mewn Busnes (MBA)

 

Wedi'i fwriadu ar gyfer rheolwyr a swyddogion gweithredol sefydliadau cyhoeddus a phreifat sydd am ddatblygu eu sgiliau rheoli strategol.

 

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae gan Brifysgol Abertawe ystod ardderchog o gynlluniau ôl-raddedig mewn amrywiaeth eang o bynciau.

Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru

 

Yn darparu cymorth ar gyfer pob agwedd ar y diwydiant argraffu a chaenu. Mae ei gwasanaethau'n cynnwys cyrsiau penodol a chyfleoedd dysgu hyblyg yn y gweithle.

Rhaglen Dysgu yn y Gweithle Peirianneg

 

Ffordd ymarferol o astudio i'r rhai sy'n gweithio, yn cynnig modiwlau dysgu a gynlluniwyd ar sail anghenion cyflogwyr a gweithwyr. Cyfleoedd dysgu hyblyg a chryno.

 

 

Rhaglen Dysgu yn y Gweithle y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Astudio ymarferol i'r rhai sy'n gweithio.

 

Astudio ymarferol i'r rhai sy'n gweithio. Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi gwerthuso rhaglenni dysgu yn y gweithle er mwyn galluogi i fyfyrwyr ennill credydau academaidd ar gyfer gwaith datblygu ymarfer a gyflawnir yn eu hamgylchedd gwaith.