Teithio a Pharcio

Pa Gampws?

Mae gan Brifysgol Abertawe ddau gampws yn dilyn agoriad Campws y Bae ym Medi 2015. Gwiriwch pa gampws i ymweld ag ef ar gyfer eich maes pwnc.

Campws Parc Singleton

  • Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
  • Coleg y Gyfraith a Throseddeg
  • Coleg Gwyddoniaeth
  • Yr Ysgol Feddygaeth
  • Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Campws y Bae

  • Peirianneg (pob disgyblaeth)
  • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Yr Ysgol Reolaeth
  • Cyfrifeg a Chyllid
  • Economeg