{ "meta":{ "path": "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/" }, "dates":[ { },{ "title" : "Sefydlwyd gan Ddiwydiant ar gyfer Diwydiant", "date" : "1920s", "summary" : "

Gyda chymynrodd gan ddiwydianwyr lleol, sefydlwyd y Brifysgol i gymhwyso gwyddoniaeth i anghenion diwydiant er mwyn ysgogi twf economaidd y rhanbarth. Gosododd y Brenin Siôr V garreg sylfaen y Brifysgol ar Fehefin 19 1920 ac agorodd y Brifysgol i 89 o fyfyrwyr ar safle o 25 erw.

\n

Ym 1948, amlinellodd y Pennaeth JS Fulton ei weledigaeth ar gyfer campws cyntaf y DU, y \"gymuned Brifysgol gyflawn\".

", "media" : [ { "title" : "1837", "summary" : "Cwblhawyd Abaty Singleton", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/View of the Abbey from the library.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1920", "summary" : "Y Brenin Siôr V yn gosod y Garreg sylfaen", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Foundation Picture.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1937", "summary" : "Agorwyd y Llyfrgell, a ddyluniwyd gan Vernon Owen Rees, gan Ddug Caint", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Library bw.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1956", "summary" : "Adeiladwyd Adeilad Wallace", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/wallace.jpg", "link" : "" } , { "title" : "", "summary" : "", "image" : "", "link" : "" } ]} ,{ "title" : "Creu Campws Cyntaf y DU", "date" : "1960", "summary" : "

Yn y 1950au rhoddodd Corfforaeth Abertawe 27 erw pellach i helpu i gyflawni gweledigaeth Fulton gyda rhaglen adeiladu ar raddfa fawr gan gynnwys neuaddau preswyl newydd, y Tŵr Mathemateg a Gwyddoniaeth (Faraday) a Thŷ’r Coleg (a ailenwyd yn ddiweddarach fel Tŷ Fulton).

\n

Dechreuodd y gwaith ar bentref myfyrwyr Hendrefoilan ym 1971 a byddai’r deng mlynedd ar hugain nesaf yn gweld y buddsoddiad yn y celfyddydau gydag adeilad Kier Hardie yn agor ei ddrysau ym 1970 a’r Taliesin yn agor ym 1984.

", "media" : [ { "title" : "1963", "summary" : "Y Neuaddau Preswyl Cyntaf ar y Campws (1877 o fyfyrwyr)", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Halls Residence main campus.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1964", "summary" : "Tyˆ’r Coleg (Tyˆ Fulton) yn agor 1964", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Singelton 1960s.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1965", "summary" : "Adeiladwyd cyfadeilad Talbot a Faraday", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/talbot and faraday.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1970", "summary" : "Adeilad y Celfyddydau (Keir Hardie)", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/keir hardie.jpg", "link" : "" } , { "title" : "1984", "summary" : "Taliesin yn agor", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Taliesin edited.jpg", "link" : "" } ]} ,{ "title" : "2000 - Cyfnod newydd i Nyrsio a Meddygaeth", "date" : "2000", "summary" : "

Trosglwyddodd yr Ysgolion Nyrsio Rhanbarthol i Brifysgol Abertawe ym 1992 a ffurfiwyd y Coleg Meddygaeth yn 2004.

\n

Agorodd y Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) yn 2007 sy’n masnacheiddio’r canlyniadau ymchwil a gyflawnir yn yr Ysgol. Dilynodd ILS2 yn fuan wedyn a’r Adeilad Gwyddor Data gan greu canolfan o safon Fyd-eang ym maes EIechyd.

", "media" : [ { "title" : "2007", "summary" : "Sefydliad Gwyddor Bywyd yn Agor", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/ILS1 building.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2008", "summary" : "Neuaddau preswyl newydd ym Mharc Singleton", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/NEw residences 2008.JPG", "link" : "" } , { "title" : "2011", "summary" : "Sefydliad Gwyddor bywyd 2 – Canolfan Nanoiechyd", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/ILS2.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2015", "summary" : "Adeilad Gwyddor Data, Sefydliad Farr", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Data Science building.jpg", "link" : "" } , { "title" : "", "summary" : "", "image" : "", "link" : "" } ]} ,{ "title" : "Un Prifysgol, Dau Gampws Deuol", "date" : "2015", "summary" : "

Yn 2007 nodwyd angen am Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi, a dechreuodd y gwaith adeiladu yn 2013. Ar yr un adeg, roedd gwaith ailwampio yn digwydd ar gampws Singleton. Croesawodd Campws y Bae'r myfyrwyr cyntaf i’r safle ym mis Medi 2015, ac agorwyd y campws yn swyddogol gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, ar 4 Gorffennaf 2016.

", "media" : [ { "title" : "2012", "summary" : "Uwchraddio campws Singleton", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Cafe Blas and Costcutter.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2012", "summary" : "Atgyweirio Adeilad Wallace", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/WallaceBuilding Laboratories.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2015", "summary" : "Campws y Bae yn Agor i fyfyrwyr", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Aerial Bay Campus.jpg", "link" : "https://www.youtube.com/watch?v=m3fntl5QPv8" } , { "title" : "2015", "summary" : "Yr Ardal Beirianneg", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/06 - Evening - 009.jpg", "link" : "https://www.youtube.com/watch?v=PANS6p5YBuQ" } , { "title" : "2015", "summary" : "Agorwyd y Neuadd Fawr gan Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/HRH unveiling the plaque.jpg", "link" : "" } ]} ,{ "title" : "The Future", "date" : "2020", "summary" : "

Mae Rhaglen Datblygu'r Campws 10 mlynedd uchelgeisiol y Brifysgol yn parhau i adeiladu cyfleusterau o safon fyd-eang. Mae datblygiadau pellach yn cynnwys Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr o'r radd flaenaf ar Gampws Parc Singleton a dau adeilad newydd ar Gampws y Bae, gan gynnwys y Ffowndri Gyfrifiadol, a fydd yn sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang o ran cyfrifiadureg, ac IMPACT (Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol), Canolfan Ragoriaeth Peirianneg ac Ymchwil, a fydd yn arwain y Brifysgol i'w chanmlwyddiant yn 2020.

", "media" : [ { "title" : "2018", "summary" : "Agor y Ffowndri Gyfrifiadol", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/2661_SwanseaComputationalFoundry_View5_Draft6_wPeople.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2019", "summary" : "Agor Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol (IMPACT), rhan o'r Coleg Peirianneg", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/2729_Swansea_ImpactBuilding_View1_HR.jpg", "link" : "" } , { "title" : "2020", "summary" : "Agor y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr ar Gampws Parc Singleton", "image" : "/cy/deor/datblygucampws/datallinellamser/dyddiadauallweddol/Student Activity Centre.jpg", "link" : "" } , { "title" : "", "summary" : "", "image" : "", "link" : "" } , { "title" : "", "summary" : "", "image" : "", "link" : "" } ]} ] }