Cyllid

CYLLID - ein hamcanion

Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau ariannol proffesiynol a chost-effeithiol, gan gynnwys cyngor, cyfarwyddyd, arweiniad a chymorth i holl aelodau'r Brifysgol.

EIN HORIAU AGOR

Swyddfa Arian Parod: 9:30am-3:30pm

Y Dderbynfa a phob swyddfa eraill: 9:00am-5:00pm

Mae'r Adran Gyllid ar brif Gampws Singleton. Gweler Adeilad 1 yma.