Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Croeso i'r Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Mae'r Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol yn Adran amlddisgyblaethol sefydledig sy'n gweithio ar flaen y gad ym maes y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol. Pennaeth yr Adran yw Dr Mark Evans. Am wybodaeth am ein meysydd pwnc, ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, arbenigedd ein staff, a'n hymchwil, defnyddiwch y dolenni isod.

Meysydd Pwnc Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Meysydd Pwnc Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ymchwil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Graddau Ymchwil

Graddau Ymchwil

Astudiaethau Americanaidd

Astudiaethau Americanaidd

Astudiaethau Datblygu

Astudiaethau Datblygu

Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth a Pherthnasau Rhyngwladol

Rhyfel a Chymdeithas

Rhyfel a Chymdeithas

Cysylltu â ni

Adeilad Keir Hardie
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
Cymru, y Deyrnas Unedig. 

 +44 (0)1792 606980/606981

Sut mae dod o hyd i ni ar y campws

Llawr Cyntaf
Adeilad James Callaghan
(Adeilad 4 ar Fap y Campws)

http://www.swansea.ac.uk/media/CampusPlan.pdf