Staff Academi Hywel Teifi

I gysylltu'n uniongyrchol ag un o aelodau o staff Academi Hywel Teifi,  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

Enw Swydd   Rhif ffôn
Rhian Haf Bevan Swyddog Datblygu, Canolfan Cymraeg i Oedolion r.h.bevan@abertawe.ac.uk (60)2643
Martin Bevan Cynorthwyydd Ysgrifenyddol, Canolfan Cymraeg i Oedolion d.m.p@abertawe.ac.uk (60)2070
Caryl Clemet Rheolwr Ansawdd a Datblygu Proffesiynol, Canolfan Cymraeg i Oedolion j.c.clement@abertawe.ac.uk  (60)2604
Aled M. Davies Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion De-Orllewin Cymru a.m.davies@abertawe.ac.uk  (60)2804
Bethan Llwyd Evans Swyddog Datblygu, Canolfan Cymraeg i Oedolion  b.l.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Helen Evans Uwch Diwtor-Drefnydd, Canolfan Cymraeg i Oedolion helen.m.evans@abertawe.ac.uk (29)5939
Ruth Evans Cynorthwyydd Ysgrifenyddol, Canolfan Cymraeg i Oedolion r.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwenno Ffrancon Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi g.ffrancon@abertawe.ac.uk (60)2396
Lowri Gwenllian Uwch Diwtor-Drefnydd, Canolfan Cymraeg i Oedolion l.gwenllian@abertawe.ac.uk (60)2070
Lois Wyn Griffiths Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg l.w.griffiths@abertawe.ac.uk (60)5895 
Yr Athro Tudur Hallam Athro'r Gymraeg t.r.hallam@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Christine James Athro'r Gymraeg c.james@abertawe.ac.uk (60)4814
Dr Rhian Jones Darlithydd y Gymraeg rhian.e.jones@abertawe.ac.uk (60)6942
Dr Cynfael Lake Uwch-ddarlithydd y Gymraeg a.c.lake@abertawe.ac.uk (60)2070
Branwen Lloyd Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Cymraeg i Oedolion b.h.lloyd@abertawe.ac.uk (29)5192
Yr Athro Alan Llwyd Athro'r Gymraeg a.llwyd@abertawe.ac.uk  
Iestyn Llwyd

Darlithydd Cyfryngau a Swyddog e-ddysgu ac Adnoddau, Cymraeg i Oedolion

 i.llwyd@abertawe.ac.uk (60)2807
David Morgan Tiwtor, Canolfan Cymraeg i Oedolion  d.k.morgan@abertawe.ac.uk (60)2710
Islwyn Morgan Cynorthwyydd Ysgrifenyddol, Canolfan Cymraeg i Oedolion  d.i.morgan@abertawe.ac.uk (60)2639
Steve Morris Athro Cysylltiol y Gymraeg  s.morris@abertawe.ac.uk (60)2070
Mandi Morse Darlithydd y Gymraeg  e.m.morse@abertawe.ac.uk  
Dr Elain Price  Darlithydd Astudiaethau Ffilm a Theledu  e.price@abertawe.ac.uk (60)2807
Chris Reynolds Swyddog Datblygu Proffesiynol, Canolfan Cymraeg i Oedolion  c.j.reynolds@abertawe.ac.uk (60)2641
Robert Rhys Darllenydd y Gymraeg a Chyfarwyddwr Canolfan Graddedigion Coleg y Celfeddydau a'r Dyniaethau  r.g.rhys@abertawe.ac.uk (60)2434
Angharad Rowe Tiwtor, Canolfan Cymraeg i Oedolion  b.a.rowe@abertawe.ac.uk (29)5895
Linda Sidgwick Uwch Ddarlithydd y Gymraeg  l.sidgwick@abertawe.ac.uk (60)6909
Mark Stonelake Rheolwr Cwricwlwm a Rhaglen, Canolfan Cymraeg i Oedolion  e.m.stonelake@abertawe.ac.uk (60)2642
Carys Thomas Tiwtor, Canolfan Cymraeg i Oedolion  carys.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2070
Lynsey Thomas Rheolwr Marchnata a Hyrwyddo  l.a.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Saran Thomas Swyddog Datblygu Prosiectau  saran.g.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Siân Thomas Uwch Diwtor-Drefnydd, Canolfan Cymraeg i Oedolion  s.thomas@abertawe.ac.uk (29)5939
Siân E. Thomas Rheolwr Busnes a Systemau, Canolfan Cymraeg i Oedolion  s.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2638
Iwan Williams Darlithydd Cysylltiadau Cyhoeddus

 iwan.williams@abertawe.ac.uk

(60)6326
Non Vaughan Williams Darlithydd Cyfryngau Digidol  n.v.williams@abertawe.ac.uk (60)4815
Sioned Williams Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu  sioned.williams@abertawe.ac.uk (60)6535 

 *NODER: Weithiau caiff llinellau ffôn eu trosglwyddo i aelod arall o staff dros gyfnodau o wyliau neu absenoldeb arall. Ni ellir disgwyl cysylltu â'r unigolyn perthnasol bob tro. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.