Cymeradwyo cynllunio ar gyfer hyb gwyddor gyfrifiadurol newydd, o safon fyd-eang, sy’n werth £31m, yn Abertawe

Cafodd cynlluniau i ddatblygu’r cyfleuster gwyddor gyfrifiadurol newydd, o safon fyd-eang, sy’n werth £31m, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe eu cymeradwyo yr wythnos hon (9 Mehefin) gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

Computational Foundry 2Bydd y Ffowndri Gyfrifiadurol, sydd wedi’i chefnogi gan £17m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn gymuned fywiog a chynyddol o arweinwyr ymchwil o safon fyd-eang ym maes gwyddorau cyfrifiadurol, sy’n cydweithio gyda phwrpas ac effaith.

Bydd y Ffowndri yn gweithio ar sicrhau bod anghenion a gwerthoedd dynol yn flaengar o ran dyfeisiau digidol ac mae’n anelu at wneud Cymru yn gyrchfan byd-eang ar gyfer ymchwilwyr, partneriaid diwydiannol a myfyrwyr.

Meddai’r Athro Matt Jones, Pennaeth y Coleg Gwyddoniaeth, a arweiniodd y cynnig i ddod â’r cyfleuster aml-filiynau o safon fyd-eang i Abertawe: “Mewn byd o ddata mawr a’r rhyngrwyd sy’n llawn pethau, bydd y Ffowndri yn canolbwyntio ar “fychander” ac anwyldeb bywyd dynol a byw.

‌“Mae cyhoeddiad heddiw yn garreg filltir bwysig yn ein cynlluniau i wneud y rhanbarth a Chymru yn gyrchfan byd-eang ar gyfer ymchwilwyr, myfyrwyr, a phartneriaid diwydiannol sydd am newid y byd er gwell.”

Mae gweithgarwch ymchwil y Ffowndri eisoes wedi cychwyn, yn dilyn cyhoeddiad ariannu Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ym mis Mawrth. Trwy dderbyn cymeradwyaeth y caniatâd cynllunio, gall y gwaith ar adeiladu’r cyfleusterau cyfoes gychwyn a fydd yn galluogi tîm y Ffowndri i wneud darganfyddiadau pellach.

Bydd y cyfleuster yn cynnwys labordai ymchwil a datblygu, ardaloedd i ôl-raddedigion ac ymchwilwyr, yn ogystal â mannau addysgu, rhwydweithio a chael ysbrydoliaeth. Bydd hefyd yn cynnwys gosodiadau, cyfarpar, dyfeisiadau a phrototeipiau arbrofol sy’n arwain y byd i gyflymu arloesed.

‌Disgwylir y bydd y gwaith adeiladu yn cychwyn ym mis Tachwedd. 

ERDF logo for comp foundry page