7fed Ionawr, 2014

Mae'r llun a gafodd ei dynnu o Gampws y Bae Prifysgol Abertawe cyn Nadolig 2013 (diolch i St. Modwen) yn dangos bod y gwaith adeiladu'n mynd rhagddo'n dda ac yn unol â'r cynllun - gyda dros 80,000m3 (metr ciwbig) o gerrig wedi'u cario i'r safle i godi lefel y ddaear a thros 2,000 o byst syflaen wedi'u gosod er mwyn codi'r fframiau dur - wrth eu gosod o ben i ben byddai hyn yn ddigon i ymestyn ar hyd Pont Hafren bump gwaith.