Myfyrwyr

Rwy'n astudio ar y campws - sut fydd prosiect y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn effeithio ar fy astudiaethau?

Bydd peth effaith gan sŵn a thraffig y gwaith adeiladu yn enwedig yn ystod cyfnod cynnar y prosiect ond caiff mesurau eu gosod mewn lle megis cyfyngu gwaith swnllyd i amseroedd penodol er mwyn lleihau'r effaith ar fywyd ddydd i ddydd ar y campws. Byddwn yn cyfathrebu'n rheolaidd am y prosiect wrth iddo symud yn ei flaen. Os oes gennych unrhyw bryderon am y prosiect anfonwch e-bost i Campusdevelopment@abertawe.ac.uk

A fydd yn rhaid i mi symud o'm llety ac a fydd yn rhaid imi symud yn barhaol neu symud dros dro?

Ni fydd yn rhaid i chi symud allan o'ch Neuaddau Preswyl yn ystod gwaith adeiladu prosiect y Ganolfan Gweithgarwch Myfyrwyr

I le fydd Undeb y Myfyrwyr yn symud ac a fydd yr adleoliad yn un parhaol neu'n un dros dro?

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn adleoli i Gampws y Bae ac i Dŵr Faraday ar Gampws Parc Singleton.

 

Staff

Rwy'n gweithio ar y campws - sut fydd prosiect y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn effeithio ar fy ngwaith ar y campws?

Bydd peth effaith gan sŵn a thraffig y gwaith adeiladu yn enwedig yn ystod cyfnod cynnar y prosiect ond caiff mesurau eu gosod mewn lle megis cyfyngu gwaith swnllyd i amseroedd penodol er mwyn lleihau'r effaith ar fywyd ddydd i ddydd ar y campws. Byddwn yn cyfathrebu'n rheolaidd am y prosiect wrth iddo symud yn ei flaen. Os oes gennych unrhyw bryderon am y prosiect anfonwch e-bost i Campusdevelopment@abertawe.ac.uk

A fydd yn rhaid i mi symud o'm swyddfa ac a fydd yn rhaid imi symud yn barhaol neu symud dros dro?

Caiff staff sydd wedi'u lleoli yn y Techniwm Digidol eu hadleoli fel rhan o'r prosiect. Bydd eich rheolwr llinell yn rhoi manylion ac amserlenni i chi.

 

Digwyddiadau

Rwy'n trefnu digwyddiad ar y campws - beth fydd yr effaith ar y digwyddiad?

Mae cynlluniau mewn lle i leihau effaith y prosiect ar fywyd ddydd i ddydd y campws. Os bydd unrhyw faterion yn codi a fydd yn effeithio ar eich digwyddiad bydd Cydlynydd eich Digwyddiad yn cysylltu â chi. Os oes gennych chi unrhyw bryderon, yna cysylltwch â chydlynydd eich digwyddiad yn uniongyrchol. 

Rwy'n rhan o berfformiad/yn mynychu perfformiad, cynhadledd neu ddigwyddiad ar y campws - beth fydd yr effaith ar y digwyddiad?

Ni ddylai prosiect adeiladu'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr effeithio ar y digwyddiad rydych chi'n ei fynychu. Bydd y gwaith adeiladu wedi'i gadw i isafswm yn ystod perfformiadau, cynadleddau a digwyddiadau ar y campws. Os oes gennych unrhyw bryderon yna cysylltwch â threfnydd y digwyddiad i dderbyn gwybodaeth a chyngor.  

Beth fydd yn digwydd i Taliesin yn ystod y gwaith adeiladu?

Bydd Theatr Taliesin yn parhau i gynnal rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y prosiect adeiladu. Siaradwch â staff Taliesin yn uniongyrchol i dderbyn gwybodaeth bellach am eu rhaglen. 

Rwy'n ymweld â'r Ganolfan Eifftaidd yn gyson, beth fydd effaith y datblygiad hwn ar y ganolfan?

Bydd y Ganolfan Eifftaidd yn parhau i redeg fel arfer. Efallai y bydd ychydig o effaith ar y llwybrau mynediad i'r lleoliad ar gyfnodau penodol yn ystod y prosiect ond caiff unrhyw darfu ei gadw i isafswm.  Bydd modd i'r lleoliad roi manylion i chi ynghylch unrhyw waith a allai effeithio ar weithredu ddydd i ddydd yn y ganolfan.