Teithio a Pharcio

Rwy'n teithio i'r campws ac oddi yno ar y bws - beth fydd yr effaith arnaf?

Gallai gwaith adeiladu'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr effeithio ar y gwasanaethau bws i Brifysgol Abertawe ac oddi yno. Caiff defnyddwyr bws eu hysbysu o flaen llaw os bydd unrhyw newidiadau neu darfu ar y gwasanaeth(au) bws.  

Rwy'n teithio i'r campws ac oddi yno yn y car - beth fydd yr effaith arnaf?

Ni ddylai eich taith mewn car i Gampws Parc Singleton ac oddi yno gael ei heffeithio gan brosiect y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr. Efallai y bydd effaith ar barcio ceir, yn enwedig cael mynediad i feysydd parcio yn ardal y prosiect, ond rhoddir manylion am unrhyw darfu o flaen llaw. Mae trwyddedau parcio Prifysgol Abertawe yn caniatáu i chi barcio ym Maes Parcio'r Cae Hamdden.

Rwy'n seiclo i'r campws - beth fydd yr effaith arnaf?

Ni fydd prosiect y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn effeithio ar eich gallu i seiclo i'r campws ac oddi yno. 

A fydd nifer gynyddol o draffig ar y campws e.e. cerbydau contractwyr/cyflenwi?

Bydd nifer gynyddol o draffig ar y campws o ganlyniad i gerbydau contractwyr/cyflenwi. Fodd bynnag, mae cynlluniau'n cael eu gosod mewn lle i sicrhau bod cerbydau'r safle wedi'u cadw i isafswm ac i sicrhau bod pob cerbyd sy'n perthyn i gontractwyr y prosiect yn gweithredu yn unol â chanllawiau diogelwch llym.