Gwybodaeth am y Prosiect

Beth yw'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr?

Mae'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn ffurfio rhan o Ganolfan Myfyrwyr newydd yng nghanol Campws Parc Singleton sy'n fuddsoddiad sylweddol ym mhrofiad y myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn darparu 'siop un stop' lle y gall myfyrwyr gymdeithasu, dysgu, derbyn cyngor ac arweiniad, astudio a chyfarfod. Yn ogystal, bydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn darparu ardaloedd cyfarfod, caffi, ac ardaloedd masnachol ac adwerthu.

Pam bod Prifysgol Abertawe yn buddsoddi mewn Cyfleusterau i Fyfyrwyr?

Bydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn darparu cyfleusterau cymorth, cymdeithasol ac astudio newydd sbon i'n myfyrwyr sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif. Bydd yn cyfuno'r holl gyfleusterau o dan un to, wrth galon y campws a fydd yn agor yn y Gwanwyn 2020. 

Sut fydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn cael ei hariannu?

Ariennir y prosiect gan y Brifysgol trwy fenthyciad gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Bydd Cyfnod 1 y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn costio tua £30 miliwn. 

Adeiladu'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr

Ble fydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn cael ei hadeiladu a pham?

Caiff y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr ei hadeiladu ar safle’r Techniwm Digidol a fydd yn cael ei ddymchwel ddiwedd blwyddyn academaidd 2018 yn ystod gwyliau’r haf. Bydd y gwaith o adeiladu’r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn dechrau cyn diwedd 2018 a bydd yr adeilad wedi’i gwblhau yn ystod y Gwanwyn 2020. 

Pam bod adeilad y Techniwm Digidol yn cael ei ddymchwel?

Nid yw'r adeilad presennol yn cynnig lle digonol nac ystafelloedd sy'n ddigon mawr i gynnal yr holl gyfleusterau arfaethedig a fydd yn rhan o'r Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr.