Cwestiynau Cyffredin

Mae Rhaglen Datblygu'r Campws wedi gweddnewid ystâd bresennol y Brifysgol i fod yn batrwm ar gyfer prifysgol unfed ganrif ar hugain a arweinir gan ymchwil ac sy'n hyrwyddo profiad y myfyrwyr i'r eithaf. Mae'n cynnwys

datblygu Campws newydd y Bae

gweddnewid Campws Parc Singleton

gwerthu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan

Mae ariannu Rhaglen Datblygu'r Campws wedi dod o gymysgedd o fuddsoddiadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru; Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru; Banc Buddsoddi Ewrop; a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, drwy'r Adran Busnes Arloesi, a Sgiliau.

Yn yr adran hon cewch atebion rhai o'r cwestiynau a ofynnir amlaf i ni am Raglen Datblygu'r Campws.

Pa effaith mae Brexit wedi ei gael ar y Brifysgol?

Mae Prifysgol Abertawe'n gymuned o ymchwilwyr a myfyrwyr sy'n edrych tuag allan, ac rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu ein cysylltiadau ag Ewrop a'r tu hwnt. Mae gennym lawer o gydweithrediadau Ewropeaidd sy'n cefnogi symudedd myfyrwyr a staff, cyllid ymchwil ac adeiladu gallu.


Yn sgil canlyniad refferendwm y DU, bydd Prifysgol Abertawe'n parhau i weithredu ar sail busnes fel arfer. Mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi cadarnhau y bydd ei gytundebau diweddar yn y DU, sy'n cynnwys datblygu Campws Singleton Prifysgol Abertawe, yn mynd rhagddynt yn unol â'r cynllun.


Wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd prifysgolion yn bwysicach nag erioed i'r DU oherwydd yr angen i ddatblygu diwydiant, gwella cynhyrchiant yn y DU, sefydlogi diwydiant, denu rhagor o gwmnïau ac ysgogi cwmnïau newydd i sefydlu yn y DU. Dyma bethau mae Prifysgol Abertawe yn eu gwneud eisoes a gallwn gynyddu'r gweithgarwch hwnnw.

Cwestiynau Cyffredin Campws y Bae

Atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am Gampws y Bae.

Campws Parc Singleton

Campws Parc Singleton

Atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am Gampws Parc Singleton.

Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr

Atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr.