IMPACT - Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol

IMPACT (Campws y Bae)

Bydd y Sefydliad Ymchwil ar gyfer Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol (IMPACT) yn darparu amgylchedd ymchwil trawsffurfiol ac effaith uchel ar gyfer datblygu a darparu gwyddoniaeth a thechnoleg sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang mewn amgylchedd hynod amlddisgyblaethol a ysgogir gan gydweithio dwys rhwng y byd academaidd a diwydiant gan fanteisio ar synergedd rhwng y clystyrau ymchwil.

Bydd IMPACT yn Sefydliad Ymchwil lled-ymreolaethol, gyda bwrdd gwyddonol yn pennu amcanion ymchwil strategol a rhanddeiliaid academaidd a diwydiannol yn cynghori yn eu cylch. Bydd yn galluogi newid sylweddol mewn ymchwil ac arloesi yng ngrwpiau ymchwil rhagorol cyfredol y Coleg mewn Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol.

Caiff ei rhaglen ymchwil ei chyflwyno gan dîm sy'n gystadleuol yn rhyngwladol o fwy na 65 o ymchwilwyr academaidd mewnol a mwy na 70 o ymchwilwyr ychwanegol yn gweithio mewn cyfleusterau isadeiledd ymchwil o ansawdd uchel. Bydd ethos ac isadeiledd ymchwil pendant IMPACT yn sicrhau bod ei ymchwil yn dod â sgiliau ar draws sylfaen arbenigedd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang y Coleg Peirianneg at ei gilydd i greu timau amlddisgyblaethol sy'n gallu denu ariannu ychwanegol sylweddol i gynnal ymchwil ymestynnol.

Y nod yw datblygu Sefydliad Ymchwil lled-ymreolaethol o'r radd flaenaf ym maes blaenoriaeth "Her Fawr" Deunyddiau a Pheirianneg Uwch i ychwanegu at y galluoedd cyfredol.