Ffeithiau Allweddol

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeiladu adeilad Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr 8250m2 newydd ar safle'r adeilad Techniwm Digidol presennol. 

Cyfleusterau

Bydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn darparu 'siop un stop' lle y gall myfyrwyr gymdeithasu, dysgu, derbyn cyngor ac arweiniad, astudio a chyfarfod. Yn ogystal, bydd y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn darparu ardaloedd cyfarfod, caffi, ac ardaloedd masnachol ac adwerthu.

Ariannu

Ariennir y prosiect gan y Brifysgol trwy fenthyciad gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Bydd Cyfnod 1 y Ganolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn costio tua £30 miliwn. 

Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr (Campws Parc Singleton)

Canolfan Myfyrwyr: Buddsoddi ym Mhrofiad y Myfyriwr

Mae'r Brifysgol yn bwriadu adeiladu Canolfan Myfyrwyr newydd yng nghanol Campws Parc Singleton.

Mae'r prosiect yn cynnwys y canlynol:

  • Adeiladu adeilad Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr 8250m2 newydd ar safle'r adeilad Techniwm Digidol presennol.
  • Adnewyddu adeilad rhestredig Gradd 2 Tŷ Fulton (yn rhannol neu'n llawn) i gynnwys elfennau o'r Ganolfan Adnoddau Dysgu bresennol
  • Tirweddu ac ymyriadau rhwng adeiladau i wella 'calon' y campws
  • Prif swyddogaeth y ganolfan Myfyrwyr yw gwella profiad y myfyriwr yn addysgol ac yn gymdeithasol a darparu cyfleusterau sy'n gosod y brifysgol o flaen ei chymheiriaid.

Cynigir y bydd y ganolfan myfyrwyr newydd yn gweithredu fel ffwlcrwm bywyd myfyrwyr ar y campws gan uno llwybrau mynediad a gwella mynediad i adeiladau cyfagos. Bydd hefyd yn cyfuno'r holl gyfleusterau bywyd myfyrwyr mewn un lle gan ddarparu amgylchedd myfyrwyr cyfforddus a phorth i wasanaethau cymdeithasol, bugeiliol, diwylliannol a lles.

 

Nodau sylfaenol

  • Darparu cyfleuster myfyrwyr neilltuol o'r radd flaenaf.
  • Gwella'r cydlyniant ar Gampws Parc Singleton a gwella'r gweithgarwch cymdeithasol drwy gydol y dydd.
  • Creu cyfleoedd cymdeithasol deniadol ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.
  • Sicrhau 'siop un stop' go iawn ar gyfer gwasanaethau lles a chymorth i fyfyrwyr.
  • Gwella profiad cyffredinol y myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Gwella apêl Prifysgol Abertawe i ddarpar fyfyrwyr.