Datblygiadau Presennol

Dechreuodd datblygiadau Cam 2 Prifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2016. Mae datblygiadau Cam 2 yn cynnwys Campws y Bae a Champws Parc Singleton, gan gynnwys y Ffowndri Gyfrifiadol, datblygiad preswylfeydd myfyrwyr, ailgyflwyno'r Adran Gemeg, cynnydd y Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) a chydleoli Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Banc Buddsoddi Ewrop wedi cytuno i ddarparu £60 miliwn er mwyn gwella Campws Parc Singleton hanesyddol y Brifysgol ac ehangu cyfleusterau ymchwil Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd y Bae.

Bydd Cam 2 yn cynnwys datblygiadau ar Gampws y Bae, sy'n cynnwys y Ffowndri Gyfrifiadol a phreswylfeydd myfyrwyr.

Mae datblygiadau Cam 2 ar Gampws Parc Singleton yn cynnwys Cemeg, prosiect ARCH a chydleoli Cyfoeth Naturiol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cymerwch gipolwg ar ein Hadeiladau Allweddol.