Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

Cyfleuster Swansea Materials Research and Testing (SMaRT) Ltd.

Labordy achrededig ar gyfer profi Deunyddiau Strwythurol.

Canolfan Ymchwil Deunyddiau Ôl-raddedig.

Meysydd Ymchwil

Llafnau Tyrbin Crisial Sengl

Lludded Thermofecanyddol (TMF)

Aloiau Titaniwm Llafnau Gwyntyll

Aloiau Vision 20

Cyfansoddion Matrics Seramig

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeilad 3,200m².

BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.

Darllenwch ragor am yr astudiaeth achos:

SMART Breeam Man 09 Case Study

Noddwyr ymchwil

Mae rhai o brif noddwyr ymchwil ISM yn cynnwys Rolls-Royce, Airbus, TWI a Timet, gydag arian gan nifer o fentrau'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), y Bwrdd Strategaeth Technoleg (TSB) a'r Undeb Ewropeaidd.

Y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol

Mae'r Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) yn cynnwys cymysgedd o ymchwil academaidd a gweithgareddau masnachol.

Mae rhai o brif noddwyr ymchwil ISM yn cynnwys Rolls-Royce, Airbus, TWI a Timet, gydag arian gan nifer o fentrau'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), y Bwrdd Strategaeth Technoleg (TSB) a'r Undeb Ewropeaidd.

Un o'r grwpiau ymchwil amlwg yn ISM yw Canolfan Technoleg Prifysgol (UTC) Rolls-Royce mewn Deunyddiau, sy'n cefnogi deuddeg o staff ymchwil ôl-ddoethurol ac oddeutu 40 o fyfyrwyr ôl-raddedig.

Caiff y labordai arbrofi mecanyddol sylweddol yn adeilad ISM eu rheoli gan Swansea Materials Research and Testing Ltd (SMaRT).

Mae SMaRT yn enghraifft wych o'r model trosglwyddo gwybodaeth rhwng diwydiant a'r byd academaidd sydd wrth wraidd datblygiad y Bae.

Ariennir ISM gan Lywodraeth Cymru.