Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

Ystod o ystafelloedd arddull Harvard ar gyfer gwaith gr┼Áp a chyflwyno

Ystafell gyffredin iau i fyfyrwyr gyfarfod ac ymlacio

Ardal addysgu bwrpasol

Gwybodaeth am yr Adeilad

BREEAM small thumb 'Da Iawn' yn ôl Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM). BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.

Darllenwch Astudiaeth Achos Ysgol Reolaeth BREEAM Man 09  

Arbenigeddau Pwnc

Cyfrifeg

Rheoli Busnes

Economeg

Cysylltiadau â Diwydiant

Cysylltiadau cryf â phartneriaid diwydiannol i gefnogi eu sefydliad, i gydweithio ar ymchwil ac i gynnig doethineb diwydiant i ddynion a menywod busnes y dyfodol.

Yr Ysgol Reolaeth

Mae adeilad o'r radd flaenaf yr Ysgol Reolaeth yn gartref i fyfyrwyr a staff Cyfrifeg, Rheoli Busnes ac Economeg. Cynigir ymchwil cymhwysol, arloesedd a chyfleoedd cyflogaeth gan yr amgylchedd gwaith eithriadol hwn.

Wedi'i lleoli ar lan y môr, bydd gan yr Ysgol Reolaeth ystafelloedd darlithio ac addysgu pwrpasol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae tri llawr wedi'u neilltuo ar gyfer profiadau myfyrwyr ac ardaloedd addysgu ac ymchwilio uwch-dechnoleg sydd, ar y cyd ag ardaloedd cydweithio a chydymarfer, yn sicrhau y gall yr Ysgol gyflawni ei hymrwymiad i gynnig profiad diddorol ac arloesol i fyfyrwyr.

Mae gan yr Ysgol amgylchedd unigryw sy'n meithrin ymgysylltu, cydweithio ac arloesi. Bydd y myfyrwyr yn elwa o leoliadau gwaith, datblygu sgiliau ac awyrgylch o fentergarwch ac entrepreneuriaeth.