Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

Ar y llawr cyntaf mae cyfleusterau cyngherddau, arddangosfeydd a chynadleddau gyda lle i gynnal digwyddiadau i hyd at 700 o bobl.

Mae'n cynnwys naw gofod addysgu, gan gynnwys:

Darlithfeydd rhenciog 300 o seddau

Ystafelloedd seminar 20 sedd

Cyfanswm o 1,300 o seddau

Bar-gaffi a Bwyty

Oriau Agor

Dydd Llun i ddydd Sadwrn                        11am - 5pm

Dydd Sul (ar gyfer cinio dydd Sul)             11am - 3pm

Cysylltwch â ni

Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8EN

Rhif Ffôn: 01792 513170

Ebos: greathallcafebar@swansea.ac.uk

Gwybodaeth am yr Adeilad

Mesuriadau'r llawr: 1,400 m²

BREEAM small thumb 'Da Iawn' yn ôl Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM). BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy

Darllenwch Astudiaeth Achos Y Neuadd Fawr BREEAM Man 09

Cyfleusterau Cynadledda

Cyfadeilad y Neuadd Fawr gydag awditoriwm 700 o seddau; tair darlithfa ymneilltuo fawr; a sawl ystafell ymneilltuo arall.

Cyfadeilad â lefel ganol â chyfleuster arlwyo sy'n berffaith ar gyfer derbyniadau, lansiadau ac arddangosfeydd.

Gofod yn yr awditoriwm ar lawr sy'n rhannol wastad, felly gellir ei gyflunio i ofynion, gan gynnwys perfformiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau cynnyrch.

Sawl darlithfa ac ystafell ddosbarth arall ar draws y campws i ddarparu ystafelloedd ymneilltuo eraill, gofod ar gyfer arddangosfa neu i gynnal cynadleddau llai yn ôl y gofyn.

Galluoedd clyweled ym mhob ystafell.

Pob llety ar y campws newydd yn cynnwys o leiaf 600 o ystafelloedd gwely, sydd ar gael ym mis Gorffennaf, mis Awst a dechrau mis Medi.

Llefydd parcio am ddim (nifer cyfyngedig).

Lleoliad sy'n hawdd ei gyrraedd o'r ffordd, pum munud i ffwrdd o gyffordd 42 yr M4 a chanol dinas Abertawe.

I ymholi neu i gadw lle, cysylltwch â'n Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau drwy ffonio +44 (0) 1792 295665 neu e-bostio confrences@abertawe.ac.uk.

Y Neuadd Fawr

Y Neuadd Fawr eiconig yw cymynrodd BP i Brifysgol Abertawe. Mae'r Neuadd wedi'i lleoli yng nghanol Campws y Bae ac mae'n ofod hardd i'r Brifysgol gynnal cyngherddau, cynadleddau a seremonïau graddio a digwyddiadau mawr eraill. Mae ar gael i staff, myfyrwyr a'r gymuned ei mwynhau.