Ffeithiau Allweddol

Cymorth

Noddir gan BP a Tata Steel.

Yn darparu cyfleusterau ar gyfer Sêr Cymru Abertawe a staff eraill.

Technoleg

Bydd y Labordy Morol yn cynnwys cafn 30m ar gyfer ymchwilio, arbrofi a datblygu cynnyrch, gan gynnwys generadur trydan sy'n rhedeg ar ynni tonnau.

Gwybodaeth am yr Adeilad

Adeilad 3,800m².

BREEAM small thumb Dosbarthiad BREEAM Eithriadol. BREEAM yw'r dull rhyngwladol o gynllunio ac asesu adeiladau cynaliadwy.

Sefydliad Deunyddiau Strwythurol BREEAM Man 09

Ariannu

Ariennir drwy Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y Deyrnas Unedig (UKRPIF) drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

ESRI

Mae'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn cyfeirio cryfder y Coleg Peirianneg ar y sector ynni.

Mae'r Sefydliad yn derbyn nawdd gan y diwydiant. Mae'n canolbwyntio ar faterion diogelwch sy'n ymwneud â datblygu ac ehangu ar brosesau ynni presennol, yn ogystal â defnyddio ac integreiddio technolegau ynni 'gwyrdd' newydd yn ddiogel.

Bydd cynllun ac adeiladwaith adeilad newydd 3,800m² yn galluogi i'r Brifysgol ddatblygu ansawdd a maint ei hymdrechion ymchwil ym maes ynni a diogelwch.

Mae gan y Sefydliad bwyslais rhyngwladol ac mae'n aelod cyfansoddol o'r Sefydliad Diogelwch Ynni Byd-eang (a sefydlwyd yn Houston, Tecsas yn 2011); mae'n chwaer sefydliad i'r Sefydliad Ynni a Systemau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Rice, Houston; ac mae'n gydymaith i'r Ganolfan Ymchwil Cyrydiad Cenedlaethol ym Mhrifysgol A&M Tecsas (a gefnogir gan BP yng Ngogledd America).

Mae hyn yn adeiladu ar gysylltiadau hirdymor presennol y Coleg Peirianneg ym maes petrolewm a phrosesu cemegau, yn benodol o ran gwyddor gyfrifiadurol (modelu hollti creigiau a 'ffracio') a chyrydu.

Ategir gan lwyddiant ymchwil mwy diweddar mewn ynni morol, ynni niwclear, ynni llanw, uwch drin dŵr ('ffracio' ôl-driniaeth a gwahanu), deunyddiau, rheoli argyfwng a meysydd mwy newydd megis ffotofoltäig a nanodechnoleg.